Đánh giá khả năng lãnh đạo của 12 cung hoàng đạo theo tiêu chí các đời tổng thống Mỹ


 

       Dưới đây chúng tôi thử làm một phép đánh giá về khả năng lãnh đạo của 12 cung hoàng đạo dựa trên số liệu thống kê các đời tổng thống mỹ trong suốt lịch sử kéo dài từ năm 1775 cho tới nay.

TongThong6

Danh sách 43 đời tổng thống theo các Cung hoàng đạo

STT Tên Ngày sinh Cung Hoàng đạo
1 George Washington 22/02/1732 Song Ngư
2 John Adams 30/10/1735 Thần Nông
3 Thomas Jefferson 13/04/1743 Bạch Dương
4 James Madison 16/03/1751 Song Ngư
5 James Monroe 28/04/1758 Kim Ngưu
6 John Quincy Adams 11/07/1767 Cự giải
7 Andrew Jackson 15/03/1767 Song Ngư
8 Martin Van Buren 05/12/1782 Nhân Mã
9 William Henry Harrison 09/02/1773 Bảo Bình
10 John Tyler 29/03/1790 Bạch Dương
11 James K. Polk 02/11/1795 Thần Nông
12 Zachary Taylor 24/11/1784 Nhân Mã
13 Millard Fillmore 07/01/1800 Ma Kết
14 Franklin Pierce 23/11/1804 Nhân Mã
15 James Buchanan 23/04/1791 Kim Ngưu
16 Abraham Lincoln 12/02/1809 Bảo Bình
17 Andrew Johnson 29/12/1808 Ma Kết
18 Ulysses S. Grant 27/04/1822 Kim Ngưu
19 Rutherford B. Hayes 04/10/1822 Thiên Bình
20 James A. Garfield 19/11/1831 Thần Nông
21 Chester A. Arthur 05/10/1829 Thiên Bình
22 Grover Cleveland 18/03/1837 Song Ngư
23 Benjamin Harrison 20/08/1833 Sư Tử
24 William McKinley 29/01/1843 Bảo Bình
25 Theodore Roosevelt 27/10/1858 Thần Nông
26 William Howard Taft 15/09/1857 Xử Nữ
27 Woodrow Wilson 28/12/1856 Ma Kết
28 Warren G. Harding 02/11/1865 Thần Nông
29 Calvin Coolidge 04/07/1872 Cự giải
30 Herbert Hoover 10/08/1874 Sư Tử
31 Franklin D. Roosevelt 30/01/1882 Bảo Bình
32 Harry S. Truman 08/05/1884 Kim Ngưu
33 Dwight D. Eisenhower 14/10/1890 Thiên Bình
34 John F. Kennedy 29/05/1917 Song Tử
35 Lyndon B. Johnson 27/08/1908 Xử Nữ
36 Richard Nixon 09/01/1913 Ma Kết
37 Gerald Ford 14/07/1913 Cự giải
38 Jimmy Carter 01/10/1924 Thiên Bình
39 Ronald Reagan 06/02/1911 Bảo Bình
40 George H. W. Bush 12/06/1924 Song Tử
41 Bill Clinton 19/08/1946 Sư Tử
42 George W. Bush 06/07/1946 Cự giải
43 Barack Obama 04/08/1961 Sư Tử

 

TongThong1
 Bảng dưới đây cho ta thấy số đời lần làm tổng thống theo các cung

STT Cung hoàng đao Số lần
1 Bạch Dương 2
2 Kim Ngưu 4
3 Song tử 2
4 Cự giải 4
5 Sư tử 4
6 Xử nữ 2
7 Thiên Bình 4
8 Thần Nông 5
9 Nhân Mã 3
10 Ma Kết 4
11 Bảo bình 5
12 Song Ngư 4

 

TongThong12
      Thống kê cho thấy, cũng giống như tiêu chí về kinh tế của các Tỷ phú, khả năng lãnh đạo cũng được thể hiện tuyệt vời của Cung Thân Nông với số lượng tổng thống đại diện lên tới con số 5, Cung Bảo Bình cũng cho thấy khả năng lãnh đạo không kém với số lần tương ứng. Tuy nhiên về khả năng lãnh đạo, các cung có sự phân bố đồng đều hơn, chứ không có sự cách biệt như tiêu chí về kinh tế. Riêng 2 cung Cự Giải và Nhân Mã yếu về kinh tế đã cho thấy khả năng lãnh đạo tốt về tiêu chí số Tổng Thống này.

Xem thêm :

+ Chiêm ngưỡng các tổng thống mỹ đại diện cho 12 cung hoàng đạo

+ Chiêm ngưỡng các tỷ phú thế giới đại diện cho các Cung Hoàng Đạo 2016

+ Đánh giá khả năng kinh tế của các Cung Hoàng Đạo thông qua tiêu chí Tỷ phú thế giới

+ Chiêm ngưỡng các hoa hậu thế giới đại diện cho cung Hoàng đạo.

Mít&Béo

Related Post

Phản hồi