Tiền tệ: Chiêm ngưỡng các đồng tiền giấy Việt Nam cộng hòa – Đồng 1000 đồng


 

        Chiêm ngưỡng các đồng tiền giấy Việt Nam cộng hòa – Đồng 1000 đồng được In tại Thomas de la Rue, Anh Quốc. Phát hành ngày 29.11.1971. Mặt trước: Ngân Hàng Quốc Gia Việt Nam. Mặt sau: Hoa văn. Khổ: 152mm x 76mm

Dong_1000_dong_viet_nam_cong_hoa_mat_truoc_tintoantap

Dong_1000_dong_viet_nam_cong_hoa_mat_sau_tintoantap
Quay lại


Mít&Béo

Related Post

Phản hồi