Bảng xếp hạng bóng đá nam Nam Mỹ 3-2016 – Conmebol Men’s Ranking 03 March 2016


           Các đội đứng đầu bảng xếp hạng tháng này không có sự thay đổi lớn. Cả 6 đội Argentina,Chile, Brazil, Colombia, Uruguay, Ecuador đều không có sự thay đổi thứ hạng trong nhóm đầu. Trong tháng này chỉ riêng Venezuela là có sự thay đổi rõ rệt khi tăng tới 6 vị trí trên bảng xếp hạng.

World Ranking_Fotor2
Propellerads

Bảng xếp hạng Nam Mỹ Tháng 3/2016  – Men’s Ranking 03 March 2016 CONMEBOL

2016 (100 %) 2015 (50 %) 2014 (30 %) 2013 (20 %)
STT STTG Quốc gia Tổng điểm Tháng trước +/- Avg. AVG WGT Avg. AVG WGT Avg. AVG WGT Avg. AVG WGT
1 2 Argentina 1457(1456.62) 1455 0 662.66 662.66 937.59 468.79 595.26 178.58 732.94 146.59
2 5 Chile 1307(1307.49) 1293 0 783.59 783.59 524.2 262.1 645.39 193.62 340.93 68.19
3 6 Brazil 1254(1254.25) 1251 0 584.7 584.7 796.05 398.02 705.46 211.64 299.44 59.89
4 8 Colombia 1215(1215.28) 1211 0 459.85 459.85 805.97 402.99 660.82 198.25 771.01 154.2
5 11 Uruguay 1082(1082.47) 1074 0 532.3 532.3 585.86 292.93 665.09 199.53 288.55 57.71
6 13 Ecuador 1039(1038.9) 1040 0 594.08 594.08 392.03 196.02 348.17 104.45 721.75 144.35
7 42 Peru 646(646.04) 644 1 377.23 377.23 203.83 101.91 385.46 115.64 256.3 51.26
8 43 Paraguay 642(641.93) 652 -1 439.61 439.61 145.67 72.84 261 78.3 255.94 51.19
9 72 Bolivia 499(498.62) 500 0 288.97 288.97 88.83 44.42 214.83 64.45 503.91 100.78
10 75 Venezuela 480(479.91) 423 6 232.2 232.2 99.5 49.75 446.14 133.84 320.57 64.11
Related Post

Phản hồi