Ngôn ngữ lập trình web PHP


 

1.    Giới thiệu

         PHP  ( Hypertext Preprocessor)  \: là một ngôn ngữ lập trình kịch bản hay một loại mã lệnh chủ yếu được dùng để phát triển các ứng dụng viết cho máy chủ, mã nguồn mở, dùng cho mục đích tổng quát. Nó rất thích hợp với web và có thể dễ dàng nhúng vào trang HTML. Do được tối ưu hóa cho các ứng dụng web, tốc độ nhanh, nhỏ gọn, cú pháp giống C và Java, dễ học và thời gian xây dựng sản phẩm tương đối ngắn hơn so với các ngôn ngữ khác nên PHP đã nhanh chóng trở thành mộtngôn ngữ lập trình web phổ biến nhất thế giới.

PHP2.   Lập trình căn bản

3.   Framework  và Cộng cụ phát triển, triển khai web.

4.  Các Mã nguồn mở phổ biến và cách triển khai.

4.1 Joomla

4.2 WordPress.

+ Dựng site wordpress trên VPS từ cơ bản tới nâng cao : xem chi tiết.

4.3 Drupal

5.  Các thủ thuật.

Phản hồi