• Kiếm tiến online – Cách tạo các banner cùng LAZADA

    Như đã đề cập trong bài trước tổng quan về tiếp thị liên kết cùng LAZADA. Bài này hướng dẫn các bạn tạo các loại banner cùng LAZADA. Để làm điều đó trước hết bạn đăng nhập vào hệ thống tại đây.   1.      Cách lấy banner cố định Chọn Browser/Search -> Tìm chữ “VN” -> […]


  • Kiếm tiến online – Cách tạo deeplink, tracking link, datafeed cùng LAZADA

      Như đã đề cập trong bài trước tổng quan về tiếp thị liên kết cùng LAZADA. Bài này hướng dẫn các bạn tạo deeplink, tracking link, datafeed cùng LAZADA. Để làm điều đó trước hết bạn đăng nhập vào hệ thống tại đây. 1.    Deeplink: Với deeplink bạn có thể dùng để post lên facebook, […]