Tác phẩm – Nụ Hôn 5000 Won (The Guy Who Will Give a Kiss for 5000 Won)


 

Tác phẩm Nụ Hôn 5000 Won (The Guy Who Will Give a Kiss for 5000 Won) thuộc loạt truyện biệt danh Hwang Mi Ri của truyện tranh hàn quốc đã rất được nhiều bạn trẻ yêu mến tại việt nam.

  1. Bản dịch của nhà xuất bản đồng Nai

5000Won

  • Giới thiệu :
  1. Bản tiếng anh

5000TA

  • Giới thiệu :

‘Recently, the social evils have not disappeared yet and they are even contagious into the school’ is what Soo Yung believes, little does she know that the ‘accidental’ first kiss on the school roof leaves her running/craving for more!
Phản hồi