5 plugin không thể thiếu khi kiếm tiền online trên site WordPress


Bài viết dưới đây chúng tôi xin giới thiệu tới bạn 5 plugin miễn phí, chất lượng mà bạn lên sử dụng khi phát triển các site kiếm tiền online dựa trên nền tảng wordpress.

 1. All In One SEO Pack

Là plugin được tạo ra bởi Michael Torbert từ năm 2007, và là plugin về SEO có số lần tải nhiều nhất tính tới thời điểm hiện tại với hơn 1 triệu lượt, và đánh giá trên 4*. Plugin cung cấp rất nhiều tính năng cao cấp như:

 • XML Sitemap :  gửi các sitemap của bạn tới Google và Bing giúp cải thiệu SEO của bạn
 • Google Analytics
 • SEO on Custom Post Types
 • Xem các đặc điểm khác tại

Plugin All In One SEO Pack tương tích với tất cả phiên bản WordPress: 3.3 hoặc hơn:

Plugin1
 

 1. Facebook Button by BestWebSoft

Là plugin được tạo ra bởi BestWebSoft  và là một trong những  plugin hàng đầu về Share và like facebook trên các bài viết của bạn có số lần tải tính tới thời điểm hiện tại với hơn 50.000 người, và đánh giá trên 4*. Plugin cung cấp rất nhiều tính năng cao cấp như:

 • Thêm các nút Facebook dễ dàng nhất cho bài viết với tính nang (Follow, Like và Share).
 • Ẩn và hiện faces.
 • Chọn các giao diện cho nút  “Like” và “Share”.
 • Xem các đặc điểm khác tại đây.

Plugin Facebook Button by BestWebSoft tương tích với tất cả phiên bản WordPress: 3.8.1 hoặc hơn:

Plugin2

 1. WP Google Plus One Button

Là plugin được tạo ra bởi Vivacity Infotech Pvt. Ltd. Đây là một plugin mới về Share và like các bài viết của bạn trên google+ và tính tới thời điểm hiện tại có 1.000 người, và đánh giá 5. Plugin cung cấp rất nhiều tính năng cao cấp như:

 • Ẩn hiện nút like trên google+ và  chia sẻ bài viết posts/archive/pages/home/excerpt.
 • Tùy bến kích thước của các nút like và nút share.
 • Thiết lập các ngôn ngữ khác nhau khi hiển thị.
 • Xem các đặc điểm khác tại đây.

Plugin WP Google Plus One Button tương tích với tất cả phiên bản WordPress: 3.8.1 hoặc hơn:

Plugin3 1. Facebook Comments

Là plugin được tạo ra bởi Alex Moss. Đây là một plugin có mặt sớm nhất và hiệu quả nhất về mặt việc cho phép người sử dụng thực hiện ghi chú các nội dung từ tài khoản facebook của họ vào các bài viết của site. Tính tới thời điểm hiện, Plugin đã được sử dụng hết sức phổ biến và đã có hơn 100.000 người, và đánh giá trên 4*.

Xem chi tiết tại đây.

Plugin Facebook Comments tương tích với tất cả phiên bản WordPress: 3.1 hoặc hơn:

Plugin5

 1. WP Statistics

Là plugin được tạo ra bởi cặp tác giả Mostafa Soufi & Greg Ross và là một trong những plugin xuất hiện sớm nhất và hàng đầu về lĩnh vực thống kê người sử dụng, truy cập, các công cụ tìm kiếm site số lần tải tính tới thời điểm hiện tại với hơn 200.000 người, và đánh giá trên 4*. Plugin cung cấp rất nhiều tính năng cao cấp như:

 • Thông kê số người online, số người thăm site, thăm trang.
 • Xem được các truy vấn của các cộng cụ search nổi tiếng như : Google, Bing, DuckDuckGo, Yahoo, Yandex and Baidu
 • Xem được chi tiết các loại dữ liệu khác : các phiên bản trình duyệt truy cập, số lượng từ tìm kiếm, ip người dùng ,…
 • Xem các đặc điểm khác tại đây.

Plugin WP Statistics tương tích với tất cả phiên bản WordPress: 3.0 hoặc hơn:

Plugin6


Dưới đây là một số hình ảnh sử dụng plugin sau khi cài đặt thành công:

 • WP Google Plus One Button (Hiển thị ở bài viết)

Plugin7

 • WP Statistics (Hiển thị trong phần quản trị site)

Plugin8Phản hồi