• Chân Tử Đan

    Tiểu sử       Chân tử dan sinh ngày 27/7/1967  tại Quảng Châu, Quảng Đông, Trung Quốc với cha là ông Châu Vân một nhà biên tập báo và mẹ là nữ danh sư thái cực quyền Mạch Bảo Thiền.      Năm hơn 1 tuổi, anh theo ba tới Hồng Kông, trong khi mẹ ở lại Quảng Đông […]