• Tuyển dụng lập trình viên IOS tại VNPT Software

       Hiện tại VNPT Software một đơn vị thành viên trực tiếp của VNPT Vinaphone đang cần tuyển dụng một số ứng viên lập trình IOS với các mô tả công việc và yêu cầu với ứng viên như sau. Mô tả công việc Tham gia phát triển, bảo trì các phần mềm trên di động: […]


 • Tuyển dụng Automation Test tại VNPT Software

       Hiện tại VNPT Software một đơn vị thành viên trực tiếp của VNPT Vinaphone đang cần tuyển dụng một số ứng viên Automation Test với các mô tả công việc và yêu cầu với ứng viên như sau. Mô tả công việc Tham gia xây dựng quy trình Kiểm thử (test) Lập Kế hoạch kiểm […]


 • Tuyển dụng lập trình viên Python tại VNPT Soft

  Hiện tại VNPT Software một đơn vị thành viên trực tiếp của VNPT Vinaphone đang cần tuyển dụng một số ứng viên lập trình Python với các mô tả công việc và yêu cầu với ứng viên như sau. Mô tả công việc Lập trình viên Python Web trên nền Framework odoo. Tham gia phát triển,bảo trì,triển khai […]


 • Tuyển 15 Lập trình viên – Topica

       Trung Tâm Phát Triển Công Nghệ Thông Tin – Topica UNI có nhu cầu Tuyển 15 Lập trình viên với chi tiết nội dung công việc và yêu cầu của các ứng viên như sau: 1. ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC Hà Nội 2. MÔ TẢ CÔNG VIỆC * Hoạt động vận hành Phát […] • VNPT Software – Tuyển Senior QA

       Công ty Phần mềm VNPT (VNPT Software), đơn vị thuộc Tập đoàn VNPT là một trong những đơn vị hàng đầu Việt Nam cung cấp dịch vụ CNTT. Công ty được Tập đoàn VNPT giao nhiệm vụ xây dựng, triển khai Chính quyền điện tử và các sản phẩm/dịch vụ cho các doanh […]


 • VNPT Software – Tuyển Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu (DBA)

       Công ty Phần mềm VNPT (VNPT Software), đơn vị thuộc Tập đoàn VNPT là một trong những đơn vị hàng đầu Việt Nam cung cấp dịch vụ CNTT. Công ty được Tập đoàn VNPT giao nhiệm vụ xây dựng, triển khai Chính quyền điện tử và các sản phẩm/dịch vụ cho các doanh […]


 • VNPT Software – Tuyển Quản Trị Hệ Thống Oracle Portal

       Công ty Phần mềm VNPT (VNPT Software), đơn vị thuộc Tập đoàn VNPT là một trong những đơn vị hàng đầu Việt Nam cung cấp dịch vụ CNTT. Công ty được Tập đoàn VNPT giao nhiệm vụ xây dựng, triển khai Chính quyền điện tử và các sản phẩm/dịch vụ cho các doanh […]


 • Công ty Phần mềm VNPT Tuyển dụng lập trình .NET 2017

        Công ty Phần mềm VNPT (VNPT Software), đơn vị thuộc Tập đoàn VNPT là một trong những đơn vị hàng đầu Việt Nam cung cấp dịch vụ CNTT. Công ty được Tập đoàn VNPT giao nhiệm vụ xây dựng, triển khai Chính quyền điện tử và các sản phẩm/dịch vụ cho các […]


 • Công ty Phần mềm VNPT tuyển Lập trình Oracle portal

       Công ty Phần mềm VNPT (VNPT Software), đơn vị thuộc Tập đoàn VNPT là một trong những đơn vị hàng đầu Việt Nam cung cấp dịch vụ CNTT. Công ty được Tập đoàn VNPT giao nhiệm vụ xây dựng, triển khai Chính quyền điện tử và các sản phẩm/dịch vụ cho các doanh […]