• Kỳ thi chọn Học sinh giỏi Quốc gia lớp 12

        Kỳ thi chọn Học sinh giỏi Quốc gia lớp 12 Trung học phổ thông là kỳ thi dành cho học sinh giỏi THPT tới từ tất cả tỉnh, thành phố trên cả nước do Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam tổ chức vào tháng 1 hàng năm.       […]


 • Danh sách đề thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng anh

        Danh sách đề thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng anh sẽ cung cấp thông tin tổng hợp tất cả các đề thi vào 10 dành cho các học sinh lớp 9 tốt nghiệp THCS và thi tuyển vào các trường THPT công lập của tất cả các giáo dục và đào tạo tỉnh […]


 • Danh sách đề thi tuyển sinh lớp 10 môn ngữ văn

        Danh sách đề thi tuyển sinh lớp 10 môn ngữ văn sẽ cung cấp thông tin tổng hợp tất cả các đề thi vào 10 dành cho các học sinh lớp 9 tốt nghiệp THCS và thi tuyển vào các trường THPT công lập của tất cả các giáo dục và đào tạo tỉnh […]


 • Danh sách đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán

        Danh sách đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán sẽ cung cấp thông tin tổng hợp tất cả các đề thi vào 10 dành cho các học sinh lớp 9 tốt nghiệp THCS và thi tuyển vào các trường THPT công lập của tất cả các giáo dục và đào tạo tỉnh thành tại […]


 • Danh sách các đề thi tuyển sinh chuyên tiếng anh

        Danh sách các đề thi tuyển sinh chuyên tiếng anh sẽ cung cấp thông tin tổng hợp tất cả các đề thi vào lớp chuyên tiếng anh thuộc sở giáo dục và đào tạo tỉnh thành và các trường chuyên thuộc khối Đại học nổi tiếng như: Trường THPT Chuyên Sư Phạm – Đại Học Sư […]


 • Danh sách các đề thi tuyển sinh chuyên ngữ văn

        Danh sách các đề thi tuyển sinh chuyên ngữ văn sẽ cung cấp thông tin tổng hợp tất cả các đề thi vào lớp chuyên ngữ văn thuộc sở giáo dục và đào tạo tỉnh thành và các trường chuyên thuộc khối Đại học nổi tiếng như: Trường THPT Chuyên Sư Phạm – Đại Học Sư […]


 • Danh sách các đề thi tuyển sinh chuyên lịch sử

        Danh sách các đề thi tuyển sinh chuyên lịch sử sẽ cung cấp thông tin tổng hợp tất cả các đề thi vào lớp chuyên lịch sử thuộc sở giáo dục và đào tạo tỉnh thành và các trường chuyên thuộc khối Đại học nổi tiếng như: Trường THPT Chuyên Sư Phạm – Đại Học Sư […]


 • Danh sách các đề thi tuyển sinh chuyên Địa lí

        Danh sách các đề thi tuyển sinh chuyên địa lí sẽ cung cấp thông tin tổng hợp tất cả các đề thi vào lớp chuyên địa lí của các trường chuyên thuộc sở giáo dục và đào tạo tỉnh thành và các trường chuyên thuộc khối Đại học nổi tiếng như: Trường THPT Chuyên Sư […]


 • Danh sách các đề thi tuyển sinh chuyên Vật lí

        Danh sách các đề thi tuyển sinh chuyên vật lí sẽ cung cấp thông tin tổng hợp tất cả các đề thi vào lớp chuyên vật lí thuộc sở giáo dục và đào tạo tỉnh thành và các trường chuyên thuộc khối Đại học nổi tiếng như: Trường Trung học Chuyên Khoa Học Tự Nhiên (KHTN) […]


 • Danh sách các đề thi tuyển sinh chuyên Sinh học

        Danh sách các đề thi tuyển sinh chuyên sinh học sẽ cung cấp thông tin tổng hợp tất cả các đề thi vào lớp chuyên sinh học thuộc sở giáo dục và đào tạo tỉnh thành và các trường chuyên thuộc khối Đại học nổi tiếng như: Trường Trung học Chuyên Khoa Học Tự Nhiên (KHTN) […]