• Đề thi trắc nghiệm lịch sử vào lớp 10 – đề số 1

         Tại tỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2019-2020 được sở giáo dục và đào tạo Hà Nội tổ chức vào ngày 2-3/6 với 4 môn thi bắt buộc, gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và Lịch sử.  Môn lịch sử là môn thi chính thức thứ 4 của năm nay khi […] • Danh sách đề thi HSG Ngữ Văn lớp 7 cấp huyện

        Danh sách đề thi HSG Ngữ văn lớp 7 cấp huyện là bài viết tổng hợp tất cả các đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn của tất cả các huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh của 63 tỉnh thành phố trên cả nước. Danh sách đề thi […]


 • Danh sách đề thi HSG lớp 12 tỉnh niên khóa 2010-2011

         Danh sách đề thi HSG lớp 12 tỉnh niên khóa 2010-2011 là danh sách sưu tầm tổng hợp tất cả các đề thi chính thức học sinh giỏi lớp 12 của 63 tỉnh thành trên cả nước như : An Giang, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bắc Kạn, Bắc Giang, Bắc […]


 • Danh sách đề thi HSG lớp 11 tỉnh niên khóa 2017-2018

         Danh sách đề thi HSG lớp 11 tỉnh niên khóa 2017-2018 là danh sách sưu tầm tổng hợp tất cả các đề thi chính thức học sinh giỏi lớp 11 của 63 tỉnh thành trên cả nước như : An Giang, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bắc Kạn, Bắc Giang, Bắc […]


 • Danh sách đề thi HSG Tiếng Anh lớp 11 cấp tỉnh

        Danh sách đề thi HSG Tiếng Anh lớp 11 cấp tỉnh là bài viết tổng hợp tất cả các đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh dành cho học sinh khối lớp 11 của tất cả các tỉnh thành, thành phố trực thuộc trung ương trên cả nước. Danh sách đề […]


 • Danh sách đề thi HSG Vật lí lớp 11 cấp tỉnh

        Danh sách đề thi HSG Vật lí lớp 11 cấp tỉnh là bài viết tổng hợp tất cả các đề thi học sinh giỏi môn Vật lí dành cho học sinh khối lớp 11 của tất cả các tỉnh thành, thành phố trực thuộc trung ương trên cả nước. Danh sách đề […]


 • Danh sách đề thi HSG Tin học lớp 11 cấp tỉnh

        Danh sách đề thi HSG Tin học lớp 11 cấp tỉnh là bài viết tổng hợp tất cả các đề thi học sinh giỏi môn Tin học dành cho học sinh khối lớp 11 của tất cả các tỉnh thành, thành phố trực thuộc trung ương trên cả nước. Danh sách đề […]


 • Danh sách đề thi HSG Sinh học lớp 11 cấp tỉnh

        Danh sách đề thi HSG Sinh học lớp 11 cấp tỉnh là bài viết tổng hợp tất cả các đề thi học sinh giỏi môn Sinh học dành cho học sinh khối lớp 11 của tất cả các tỉnh thành, thành phố trực thuộc trung ương trên cả nước. Danh sách đề […]


 • Danh sách đề thi HSG Hóa học lớp 11 cấp tỉnh

        Danh sách đề thi HSG Hóa học lớp 11 cấp tỉnh là bài viết tổng hợp tất cả các đề thi học sinh giỏi môn Hóa học dành cho học sinh khối lớp 11 của tất cả các tỉnh thành, thành phố trực thuộc trung ương trên cả nước. Danh sách đề […]