• Các mức phạt liên quan tới đăng tin facebook

    Bài viết dưới đây tổng hợp thông tin các mức phạt liên quan tới đăng tin facebook theo nghị định 15/2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử có hiệu lực từ […]