Danh sách đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa Học


    Danh sách đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa Học sẽ tổng hợp thông tin các đề thi thử môn Hóa Học của 63 sở giáo dục và đào tạo các tỉnh thành, các khối trường THPT chuyên, THPT công lập và THPT tư thục trên cả nước để hỗ trợ các bạn học sinh có thể chuẩn bị những kiến thức cơ bản nhất đề có thể thực hiện tốt môn thi hóa khi các bạn tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT  và kỳ thi tuyển sinh đại học của mình. Kết quả thi thật tốt của các bạn chính là lời cảm ơn tốt nhất đến chúng tôi, chúc các bạn thành công.

Danh sách đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa Học sẽ tổng hợp thông tin các đề thi thử môn Hóa Học của 63 sở giáo dục và đào tạo các tỉnh thành, các khối trường THPT chuyên, THPT công lập và THPT tư thục


Danh sách đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa Học 2019

(Click vào link bên dưới để xem và tải đề thi hoặc đáp án)

      Kỳ thi THPT quốc gia 2019 gồm năm bài thi: Toán học, Ngữ văn, Ngoại ngữ (6 môn thi thành phần), bài tổ hợp Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học), và Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân). Ngữ văn là bài thi tự luận duy nhất với thời gian làm bài 120 phút. Bài thi Toán gồm 50 câu, thí sinh làm trong 90 phút; bài Ngoại ngữ gồm 50 câu trong 60 phút. Với hai bài tổ hợp Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội, đề thi mỗi môn thành phần gồm 40 câu, làm trong 50 phút.

Đề thi tham khảo THPT quốc gia 2019 Hóa học của bộ giáo dục và đạo tạo

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Hóa trường Đội Cấn Vĩnh Phúc lần 2 mã đề 132

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Hóa trường Đội Cấn Vĩnh Phúc lần 2 mã đề 209

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Hóa trường Đội Cấn Vĩnh Phúc lần 2 mã đề 357

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Hóa trường Đội Cấn Vĩnh Phúc lần 2 mã đề 485

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Hóa trường Đội Cấn Vĩnh Phúc lần 2 mã đề 570

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Hóa trường Đội Cấn Vĩnh Phúc lần 2 mã đề 628

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Hóa trường Đội Cấn Vĩnh Phúc lần 2 mã đề 743

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Hóa trường Đội Cấn Vĩnh Phúc lần 2 mã đề 896

Đề thi thử THPT Hóa học 2019 trường Nguyễn Viết Xuân Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 101

Đề thi thử THPT Hóa học 2019 trường Nguyễn Viết Xuân Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 102

Đề thi thử THPT Hóa học 2019 trường Nguyễn Viết Xuân Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 103

Đề thi thử THPT Hóa học 2019 trường Nguyễn Viết Xuân Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 104

Đề thi thử THPT Hóa học 2019 trường Nguyễn Viết Xuân Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 105

Đề thi thử THPT Hóa học 2019 trường Nguyễn Viết Xuân Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 106

Đề thi thử THPT Hóa học 2019 trường Nguyễn Viết Xuân Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 107

Đề thi thử THPT Hóa học 2019 trường Nguyễn Viết Xuân Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 108

Đề thi thử THPT Hóa học 2019 trường Nguyễn Viết Xuân Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 201

Đề thi thử THPT Hóa học 2019 trường Nguyễn Viết Xuân Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 202

Đề thi thử THPT Hóa học 2019 trường Nguyễn Viết Xuân Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 203

Đề thi thử THPT Hóa học 2019 trường Nguyễn Viết Xuân Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 204

Đề thi thử THPT Hóa học 2019 trường Nguyễn Viết Xuân Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 205

Đề thi thử THPT Hóa học 2019 trường Nguyễn Viết Xuân Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 206

Đề thi thử THPT Hóa học 2019 trường Nguyễn Viết Xuân Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 207

Đề thi thử THPT Hóa học 2019 trường Nguyễn Viết Xuân Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 208

Đề thi thử THPT Hóa học 2019 trường Nguyễn Viết Xuân Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 301

Đề thi thử THPT Hóa học 2019 trường Nguyễn Viết Xuân Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 302

Đề thi thử THPT Hóa học 2019 trường Nguyễn Viết Xuân Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 303

Đề thi thử THPT Hóa học 2019 trường Nguyễn Viết Xuân Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 304

Đề thi thử THPT Hóa học 2019 trường Nguyễn Viết Xuân Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 305

Đề thi thử THPT Hóa học 2019 trường Nguyễn Viết Xuân Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 306

Đề thi thử THPT Hóa học 2019 trường Nguyễn Viết Xuân Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 307

Đề thi thử THPT Hóa học 2019 trường Nguyễn Viết Xuân Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 308

Đề thi thử THPT Hóa học sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2019 lần 1 mã đề 401

Đề thi thử THPT Hóa học sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2019 lần 1 mã đề 402

Đề thi thử THPT Hóa học sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2019 lần 1 mã đề 403

Đề thi thử THPT Hóa học sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2019 lần 1 mã đề 404

Đề thi thử THPT Hóa học sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2019 lần 1 mã đề 405

Đề thi thử THPT Hóa học sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2019 lần 1 mã đề 406

Đề thi thử THPT Hóa học sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2019 lần 1 mã đề 407

Đề thi thử THPT Hóa học sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2019 lần 1 mã đề 408

Đề thi thử THPT Hóa học sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2019 lần 1 mã đề 409

Đề thi thử THPT Hóa học sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2019 lần 1 mã đề 410

Đề thi thử THPT Hóa học sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2019 lần 1 mã đề 411

Đề thi thử THPT Hóa học sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2019 lần 1 mã đề 412

Đề thi thử THPT Hóa học sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2019 lần 1 mã đề 413

Đề thi thử THPT Hóa học sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2019 lần 1 mã đề 414

Đề thi thử THPT Hóa học sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2019 lần 1 mã đề 415

Đề thi thử THPT Hóa học sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2019 lần 1 mã đề 416

Đề thi thử THPT Hóa học sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2019 lần 1 mã đề 417

Đề thi thử THPT Hóa học sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2019 lần 1 mã đề 418

Đề thi thử THPT Hóa học sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2019 lần 1 mã đề 419

Đề thi thử THPT Hóa học sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2019 lần 1 mã đề 420

Đề thi thử THPT Hóa học sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2019 lần 1 mã đề 421

Đề thi thử THPT Hóa học sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2019 lần 1 mã đề 422

Đề thi thử THPT Hóa học sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2019 lần 1 mã đề 423

Đề thi thử THPT Hóa học sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2019 lần 1 mã đề 424

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Hóa học Chuyên Bắc Ninh lần 2 – Mã đề 201

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Hóa học Chuyên Bắc Ninh lần 2 – Mã đề 202

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Hóa học Chuyên Bắc Ninh lần 2 – Mã đề 203

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Hóa học Chuyên Bắc Ninh lần 2 – Mã đề 204

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Hóa học Chuyên Bắc Ninh lần 2 – Mã đề 205

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Hóa học Chuyên Bắc Ninh lần 2 – Mã đề 206

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Hóa học Chuyên Bắc Ninh lần 2 – Mã đề 207

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Hóa học Chuyên Bắc Ninh lần 2 – Mã đề 208

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Hóa học chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 109

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Hóa học chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 132

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Hóa học chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 157

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Hóa học chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 185

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Hóa học chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 209

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Hóa học chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 232

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Hóa học chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 257

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Hóa học chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 285

Đề thi thử THPT Hóa học 2019 Trường Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 132

Đề thi thử THPT Hóa học 2019 Trường Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 209

Đề thi thử THPT Hóa học 2019 Trường Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 357

Đề thi thử THPT Hóa học 2019 Trường Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 485

Đề thi thử THPT Hóa học 2019 Trường Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 570

Đề thi thử THPT Hóa học 2019 Trường Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 628

Đề thi thử THPT Hóa học 2019 Trường Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 743

Đề thi thử THPT Hóa học 2019 Trường Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 896

Đề thi Khảo sát chất lượng Hóa học 2019 Trường Đồng Đậu, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 120

Đề thi Khảo sát chất lượng Hóa học 2019 Trường Đồng Đậu, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 121

Đề thi Khảo sát chất lượng Hóa học 2019 Trường Đồng Đậu, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 122

Đề thi Khảo sát chất lượng Hóa học 2019 Trường Đồng Đậu, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 123

Đề thi Khảo sát chất lượng Hóa học 2019 Trường Đồng Đậu, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 124

Đề thi Khảo sát chất lượng Hóa học 2019 Trường Đồng Đậu, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 125

Đề thi Khảo sát chất lượng Hóa học 2019 Trường Đồng Đậu, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 126

Đề thi Khảo sát chất lượng Hóa học 2019 Trường Đồng Đậu, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 127

Đề thi Khảo sát chất lượng Hóa học 2019 Trường Đồng Đậu, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 128

Đề thi Khảo sát chất lượng Hóa học 2019 Trường Đồng Đậu, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 129

Đề thi Khảo sát chất lượng Hóa học 2019 Trường Đồng Đậu, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 130

Đề thi Khảo sát chất lượng Hóa học 2019 Trường Đồng Đậu, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 131


Danh sách đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa Học 2018

(Click vào link bên dưới để xem và tải đề thi hoặc đáp án)

       Trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2018 các bài thi Toán, Ngoại ngữ và các bài thi tổ hợp thi theo hình thức trắc nghiệm, trong đó bài thi Toán có thời gian 90 phút, Ngoại ngữ 60 phút. Các bài thi tổ hợp có tổng thời gian 150 phút, mỗi môn thành phần trong bài thi có thời gian là 50 phút. Ngữ văn thi theo hình thức tự luận trong 150 phút.

Đề thi thử THPT Hóa học chuyên Lê Quý Đôn lần 2 – Mã đề 011

Đề thi thử THPT Hóa học chuyên Lương Thế Vinh Đồng Nai lần 1 – Mã đề 132

Đề thi thử THPT Hóa học chuyên Lương Thế Vinh Đồng Nai lần 1 – Mã đề 209

Đề thi thử THPT Hóa học chuyên Lương Thế Vinh Đồng Nai lần 1 – Mã đề 357

Đề thi thử THPT Hóa học chuyên Lương Thế Vinh Đồng Nai lần 1 – Mã đề 485

Đề thi thử THPT Hóa học chuyên Nguyễn Quang Diệu Đồng Tháp lần 4 – Mã đề 132

Đề thi thử THPT Hóa học chuyên Nguyễn Quang Diệu Đồng Tháp lần 4 – Mã đề 209

Đề thi thử THPT Hóa học chuyên Nguyễn Quang Diệu Đồng Tháp lần 4 – Mã đề 357

Đề thi thử THPT Hóa học chuyên Nguyễn Quang Diệu Đồng Tháp lần 4 – Mã đề 485


Tham khảo :

Danh sách đề thi thử THPT Quốc gia tất cả các môn 2019

Danh sách đề thi chính thức THPT quốc gia các năm

Danh sách đề thi thử THPT Quốc gia môn Tiếng Anh

Danh sách đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán học

Danh sách đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lí


 

Blog được lập ra với mục đích để chia sẻ đề thi tới toàn bộ học sinh, sinh viên ở Việt Nam :

+ Trong quá trình đăng bài không thể tránh được những sai sót, Nếu các bạn phát hiện ra sai sót có thể comment ở bên dưới.

+ Nếu các bạn có đề thi, đáp án hay muốn chia sẻ tới tất cả mọi người có thể gửi thông tin vào mitbeo9385@gmail.com để chúng tôi có thể đăng tải lại.

Trân thành cảm ơn

 

Bài báo khác

Phản hồi