Danh sách đề thi hsg lớp 9 cấp trường huyện


      Danh sách đề thi hsg lớp 9 cấp trường huyện là bài viết nhằm mục đích tổng hợp tất các các đề thi học sinh giỏi tất cả các môn như : Toán học, Vật lí, Ngữ Văn, Sinh Học, Hóa Học, Tin Học, Địa Lí, Lịch Sử, Tiếng Anh,… của tất cả các trường THCS, các phòng giáo dục đào tạo các huyện trên cả nước.

Danh sách đề thi hsg lớp 9 cấp trường huyện là bài viết nhằm mục đích tổng hợp tất các các đề thi học sinh giỏi tất cả các môn như


Danh sách đề thi HSG lớp 9 niên khóa 2018-2019

(Click vào link bên dưới để xem và tải đề thi hoặc đáp án)

Đề thi HSG Tam Dương Toán học lớp 9 2018 -2019

Đề thi HSG Tam Dương Hóa học lớp 9 2018 -2019

Đề thi HSG Tam Dương Ngữ văn lớp 9 2018 -2019

Đề thi HSG Tam Dương Tiếng Anh lớp 9 2018 -2019

Đề thi HSG Tam Dương Tin học lớp 9 2018 -2019

Đề thi HSG Tam Dương Vật lí lớp 9 2018 -2019


Danh sách đề thi HSG lớp 9 niên khóa 2017-2018

(Click vào link bên dưới để xem và tải đề thi hoặc đáp án)

Đề thi HSG Tam Dương Toán học lớp 9 2017 -2018

Đề thi HSG Tam Dương Hóa học lớp 9 2017 -2018

Đề thi HSG Tam Dương Ngữ văn lớp 9 2017 -2018

Đề thi HSG Tam Dương Tin học lớp 9 2017 -2018

Đề thi HSG Tam Dương Vật lí lớp 9 2017 -2018

Bài báo khác

Phản hồi