Danh sách đề thi thử THPT Quốc gia 2019


      Danh sách đề thi thử THPT Quốc gia 2019 sẽ tổng hợp thông tin các đề thi thử của 63 sở giáo dục và đào tạo các tỉnh thành, các khối trường THPT chuyên, THPT công lập và THPT tư thục trên cả nước để hỗ trợ các bạn học sinh có thể chuẩn bị những kiến thức cơ bản nhất khi tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT niên khóa 2018-2019 và kỳ thi tuyển sinh đại học 2019-2020.

Danh sách đề thi thử THPT Quốc gia 2019 sẽ tổng hợp thông tin các đề thi thử của 63 sở giáo dục và đào tạo các tỉnh thành, các khối trường THPT chuyên, THPT công lập và THPT tư thục trên cả nước để hỗ trợ các bạn học sinh có thể chuẩn


Tổng hợp đề thi thử THPT Quốc gia 2019 môn Toán Học

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Toán học chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 101

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Toán học chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 102

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Toán học chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 103

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Toán học chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 104

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Toán học chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 105

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Toán học chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 106

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Toán học chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 107

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Toán học chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 108

Tổng hợp đề thi thử THPT Quốc gia 2019 môn Ngữ Văn

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Ngữ văn chuyên Bắc Ninh lần 1

Tổng hợp đề thi thử THPT Quốc gia 2019 môn Tiếng Anh

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Tiếng anh chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 101

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Tiếng anh chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 102

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Tiếng anh chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 103

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Tiếng anh chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 104

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Tiếng anh chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 105

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Tiếng anh chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 106

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Tiếng anh chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 107

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Tiếng anh chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 108

Tổng hợp đề thi thử THPT Quốc gia 2019 môn Vật lí

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Vật lí chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 101

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Vật lí chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 102

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Vật lí chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 103

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Vật lí chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 104

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Vật lí chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 105

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Vật lí chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 106

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Vật lí chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 107

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Vật lí chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 108

Tổng hợp đề thi thử THPT Quốc gia 2019 môn Hóa Học

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Hóa học chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 109

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Hóa học chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 132

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Hóa học chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 157

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Hóa học chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 185

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Hóa học chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 209

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Hóa học chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 232

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Hóa học chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 257

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Hóa học chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 285

Tổng hợp đề thi thử THPT Quốc gia 2019 môn Sinh Học

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Sinh học chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 101

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Sinh học chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 102

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Sinh học chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 103

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Sinh học chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 104

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Sinh học chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 105

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Sinh học chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 106

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Sinh học chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 107

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Sinh học chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 108

Tổng hợp đề thi thử THPT Quốc gia 2019 môn Lịch Sử

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Lịch sử chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 101

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Lịch sử chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 102

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Lịch sử chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 103

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Lịch sử chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 104

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Lịch sử chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 105

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Lịch sử chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 106

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Lịch sử chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 107

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Lịch sử chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 108

Tổng hợp đề thi thử THPT Quốc gia 2019 môn Địa lí

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Địa lí chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 101

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Địa lí chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 102

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Địa lí chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 103

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Địa lí chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 105

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Địa lí chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 106

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Địa lí chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 107

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Địa lí chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 108

Tổng hợp đề thi thử THPT Quốc gia 2019 môn Giáo dục công dân (GDCD)


 

Blog được lập ra với mục đích để chia sẻ đề thi tới toàn bộ học sinh, sinh viên ở Việt Nam :

+ Trong quá trình đăng bài không thể tránh được những sai sót, Nếu các bạn phát hiện ra sai sót có thể comment ở bên dưới.

+ Nếu các bạn có đề thi, đáp án hay muốn chia sẻ tới tất cả mọi người có thể gửi thông tin vào mitbeo9385@gmail.com để chúng tôi có thể đăng tải lại.

Trân thành cảm ơn

Bài báo khác

Phản hồi