Danh sách đề thi thử THPT Quốc gia 2019


      Danh sách đề thi thử THPT Quốc gia 2019 sẽ tổng hợp thông tin các đề thi thử của 63 sở giáo dục và đào tạo các tỉnh thành, các khối trường THPT chuyên, THPT công lập và THPT tư thục trên cả nước để hỗ trợ các bạn học sinh có thể chuẩn bị những kiến thức cơ bản nhất khi tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT niên khóa 2018-2019 và kỳ thi tuyển sinh đại học 2019-2020.

Danh sách đề thi thử THPT Quốc gia 2019 sẽ tổng hợp thông tin các đề thi thử của 63 sở giáo dục và đào tạo các tỉnh thành, các khối trường THPT chuyên, THPT công lập và THPT tư thục trên cả nước để hỗ trợ các bạn học sinh có thể chuẩn


Danh sách đề thi minh họa THPT Quốc Gia của Bộ GD&ĐT

Đề thi tham khảo THPT quốc gia 2019 Toán học

Đề thi tham khảo THPT quốc gia 2019 Ngữ văn

Đề thi tham khảo THPT quốc gia 2019 Vật lý

Đề thi tham khảo THPT quốc gia 2019 Sinh học

Đề thi tham khảo THPT quốc gia 2019 Hóa học

Đề thi tham khảo THPT quốc gia 2019 Lịch sử

Đề thi tham khảo THPT quốc gia 2019 Địa lý

Đề thi tham khảo THPT quốc gia 2019 Giáo dục Công dân

Đề thi tham khảo THPT quốc gia 2019 Tiếng Anh

Đề thi tham khảo THPT quốc gia 2019 Tiếng Đức

Đề thi tham khảo THPT quốc gia 2019 Tiếng Nga

Đề thi tham khảo THPT quốc gia 2019 Tiếng Nhật

Đề thi tham khảo THPT quốc gia 2019 Tiếng Pháp

Đề thi tham khảo THPT quốc gia 2019 Tiếng Trung

Tổng hợp đề thi thử THPT Quốc gia 2019 môn Toán Học

(Click vào link bên dưới để xem và tải đề thi hoặc đáp án)

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Toán học chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 101

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Toán học chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 102

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Toán học chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 103

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Toán học chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 104

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Toán học chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 105

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Toán học chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 106

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Toán học chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 107

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Toán học chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 108

Đề thi thử THPT Toán học 2019 Trường Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 001

Đề thi thử THPT Toán học 2019 Trường Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 002

Đề thi thử THPT Toán học 2019 Trường Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 003

Đề thi thử THPT Toán học 2019 Trường Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 004

Đề thi thử THPT Toán học 2019 Trường Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 005

Đề thi thử THPT Toán học 2019 Trường Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 006

Đề thi thử THPT Toán học 2019 Trường Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 007

Đề thi thử THPT Toán học 2019 Trường Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 008

Đề thi Khảo sát chất lượng Toán học 2019 Trường Đồng Đậu, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 001

Đề thi Khảo sát chất lượng Toán học 2019 Trường Đồng Đậu, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 002

Đề thi Khảo sát chất lượng Toán học 2019 Trường Đồng Đậu, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 003

Đề thi Khảo sát chất lượng Toán học 2019 Trường Đồng Đậu, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 004

Đề thi Khảo sát chất lượng Toán học 2019 Trường Đồng Đậu, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 005

Đề thi Khảo sát chất lượng Toán học 2019 Trường Đồng Đậu, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 006

Đề thi Khảo sát chất lượng Toán học 2019 Trường Đồng Đậu, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 007

Đề thi Khảo sát chất lượng Toán học 2019 Trường Đồng Đậu, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 008

Đề thi Khảo sát chất lượng Toán học 2019 Trường Đồng Đậu, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 009

Đề thi Khảo sát chất lượng Toán học 2019 Trường Đồng Đậu, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 010

Đề thi Khảo sát chất lượng Toán học 2019 Trường Đồng Đậu, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 011

Đề thi Khảo sát chất lượng Toán học 2019 Trường Đồng Đậu, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 012


Tổng hợp đề thi thử THPT Quốc gia 2019 môn Ngữ Văn

(Click vào link bên dưới để xem và tải đề thi hoặc đáp án)

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Ngữ văn chuyên Bắc Ninh lần 1

Đề thi thử THPT Ngữ văn 2019 Trường Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc lần 1

Đề thi Khảo sát chất lượng Ngữ văn 2019 Trường Đồng Đậu, Vĩnh Phúc lần 1


Tổng hợp đề thi thử THPT Quốc gia 2019 môn Tiếng Anh

(Click vào link bên dưới để xem và tải đề thi hoặc đáp án)

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Tiếng anh chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 101

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Tiếng anh chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 102

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Tiếng anh chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 103

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Tiếng anh chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 104

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Tiếng anh chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 105

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Tiếng anh chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 106

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Tiếng anh chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 107

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Tiếng anh chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 108

Đề thi thử THPT Tiếng anh 2019 Trường Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 139

Đề thi thử THPT Tiếng anh 2019 Trường Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 146

Đề thi thử THPT Tiếng anh 2019 Trường Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 173

Đề thi thử THPT Tiếng anh 2019 Trường Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 180

Đề thi thử THPT Tiếng anh 2019 Trường Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 207

Đề thi thử THPT Tiếng anh 2019 Trường Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 214

Đề thi thử THPT Tiếng anh 2019 Trường Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 241

Đề thi thử THPT Tiếng anh 2019 Trường Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 248

Đề thi Khảo sát chất lượng Tiếng anh 2019 Trường Đồng Đậu, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 101

Đề thi Khảo sát chất lượng Tiếng anh 2019 Trường Đồng Đậu, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 102

Đề thi Khảo sát chất lượng Tiếng anh 2019 Trường Đồng Đậu, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 103

Đề thi Khảo sát chất lượng Tiếng anh 2019 Trường Đồng Đậu, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 104

Đề thi Khảo sát chất lượng Tiếng anh 2019 Trường Đồng Đậu, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 105

Đề thi Khảo sát chất lượng Tiếng anh 2019 Trường Đồng Đậu, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 106

Đề thi Khảo sát chất lượng Tiếng anh 2019 Trường Đồng Đậu, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 107

Đề thi Khảo sát chất lượng Tiếng anh 2019 Trường Đồng Đậu, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 108

Đề thi Khảo sát chất lượng Tiếng anh 2019 Trường Đồng Đậu, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 109

Đề thi Khảo sát chất lượng Tiếng anh 2019 Trường Đồng Đậu, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 110

Đề thi Khảo sát chất lượng Tiếng anh 2019 Trường Đồng Đậu, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 111

Đề thi Khảo sát chất lượng Tiếng anh 2019 Trường Đồng Đậu, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 112


Tổng hợp đề thi thử THPT Quốc gia 2019 môn Vật Lí

(Click vào link bên dưới để xem và tải đề thi hoặc đáp án)

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 vật lý thầy Đặng Việt Hùng đề số 1

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 vật lý thầy Đặng Việt Hùng đề số 2

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 vật lý thầy Đặng Việt Hùng đề số 3

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 vật lý thầy Đặng Việt Hùng đề số 4

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 vật lý thầy Đặng Việt Hùng đề số 5

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 vật lý thầy Đặng Việt Hùng đề số 6

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 vật lý thầy Đặng Việt Hùng đề số 7

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 vật lý thầy Đặng Việt Hùng đề số 8

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 vật lý thầy Đặng Việt Hùng đề số 9

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 vật lý thầy Đặng Việt Hùng đề số 10

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 vật lý thầy Đặng Việt Hùng đề số 11

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 vật lý thầy Đặng Việt Hùng đề số 12

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 vật lý thầy Đặng Việt Hùng đề số 13

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 vật lý thầy Đặng Việt Hùng đề số 14

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 vật lý thầy Đặng Việt Hùng đề số 15

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 vật lý thầy Đặng Việt Hùng đề số 16

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 vật lý thầy Đặng Việt Hùng đề số 17

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 vật lý thầy Đặng Việt Hùng đề số 18

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 vật lý thầy Đặng Việt Hùng đề số 19

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 vật lý thầy Đặng Việt Hùng đề số 20

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Vật lí chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 101

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Vật lí chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 102

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Vật lí chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 103

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Vật lí chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 104

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Vật lí chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 105

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Vật lí chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 106

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Vật lí chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 107

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Vật lí chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 108

Đề thi thử THPT Vật lí 2019 Trường Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 132

Đề thi thử THPT Vật lí 2019 Trường Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 209

Đề thi thử THPT Vật lí 2019 Trường Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 357

Đề thi thử THPT Vật lí 2019 Trường Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 485

Đề thi thử THPT Vật lí 2019 Trường Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 570

Đề thi thử THPT Vật lí 2019 Trường Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 628

Đề thi thử THPT Vật lí 2019 Trường Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 743

Đề thi thử THPT Vật lí 2019 Trường Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 896

Đề thi Khảo sát chất lượng Vật lí 2019 Trường Đồng Đậu, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 120

Đề thi Khảo sát chất lượng Vật lí 2019 Trường Đồng Đậu, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 121

Đề thi Khảo sát chất lượng Vật lí 2019 Trường Đồng Đậu, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 122

Đề thi Khảo sát chất lượng Vật lí 2019 Trường Đồng Đậu, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 123

Đề thi Khảo sát chất lượng Vật lí 2019 Trường Đồng Đậu, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 124

Đề thi Khảo sát chất lượng Vật lí 2019 Trường Đồng Đậu, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 125

Đề thi Khảo sát chất lượng Vật lí 2019 Trường Đồng Đậu, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 126

Đề thi Khảo sát chất lượng Vật lí 2019 Trường Đồng Đậu, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 127

Đề thi Khảo sát chất lượng Vật lí 2019 Trường Đồng Đậu, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 128

Đề thi Khảo sát chất lượng Vật lí 2019 Trường Đồng Đậu, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 129

Đề thi Khảo sát chất lượng Vật lí 2019 Trường Đồng Đậu, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 130

Đề thi Khảo sát chất lượng Vật lí 2019 Trường Đồng Đậu, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 131


Tổng hợp đề thi thử THPT Quốc gia 2019 môn Hóa Học

(Click vào link bên dưới để xem và tải đề thi hoặc đáp án)

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Hóa học chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 109

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Hóa học chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 132

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Hóa học chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 157

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Hóa học chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 185

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Hóa học chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 209

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Hóa học chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 232

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Hóa học chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 257

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Hóa học chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 285

Đề thi thử THPT Hóa học 2019 Trường Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 132

Đề thi thử THPT Hóa học 2019 Trường Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 209

Đề thi thử THPT Hóa học 2019 Trường Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 357

Đề thi thử THPT Hóa học 2019 Trường Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 485

Đề thi thử THPT Hóa học 2019 Trường Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 570

Đề thi thử THPT Hóa học 2019 Trường Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 628

Đề thi thử THPT Hóa học 2019 Trường Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 743

Đề thi thử THPT Hóa học 2019 Trường Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 896

Đề thi Khảo sát chất lượng Hóa học 2019 Trường Đồng Đậu, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 120

Đề thi Khảo sát chất lượng Hóa học 2019 Trường Đồng Đậu, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 121

Đề thi Khảo sát chất lượng Hóa học 2019 Trường Đồng Đậu, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 122

Đề thi Khảo sát chất lượng Hóa học 2019 Trường Đồng Đậu, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 123

Đề thi Khảo sát chất lượng Hóa học 2019 Trường Đồng Đậu, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 124

Đề thi Khảo sát chất lượng Hóa học 2019 Trường Đồng Đậu, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 125

Đề thi Khảo sát chất lượng Hóa học 2019 Trường Đồng Đậu, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 126

Đề thi Khảo sát chất lượng Hóa học 2019 Trường Đồng Đậu, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 127

Đề thi Khảo sát chất lượng Hóa học 2019 Trường Đồng Đậu, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 128

Đề thi Khảo sát chất lượng Hóa học 2019 Trường Đồng Đậu, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 129

Đề thi Khảo sát chất lượng Hóa học 2019 Trường Đồng Đậu, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 130

Đề thi Khảo sát chất lượng Hóa học 2019 Trường Đồng Đậu, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 131


Tổng hợp đề thi thử THPT Quốc gia 2019 môn Sinh Học

(Click vào link bên dưới để xem và tải đề thi hoặc đáp án)

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Sinh học chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 101

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Sinh học chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 102

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Sinh học chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 103

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Sinh học chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 104

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Sinh học chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 105

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Sinh học chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 106

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Sinh học chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 107

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Sinh học chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 108

Đề thi thử THPT Sinh học 2019 Trường Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 132

Đề thi thử THPT Sinh học 2019 Trường Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 209

Đề thi thử THPT Sinh học 2019 Trường Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 357

Đề thi thử THPT Sinh học 2019 Trường Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 485

Đề thi thử THPT Sinh học 2019 Trường Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 570

Đề thi thử THPT Sinh học 2019 Trường Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 628

Đề thi thử THPT Sinh học 2019 Trường Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 743

Đề thi thử THPT Sinh học 2019 Trường Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 896

Đề thi Khảo sát chất lượng Sinh học 2019 Trường Đồng Đậu, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 120

Đề thi Khảo sát chất lượng Sinh học 2019 Trường Đồng Đậu, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 121

Đề thi Khảo sát chất lượng Sinh học 2019 Trường Đồng Đậu, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 122

Đề thi Khảo sát chất lượng Sinh học 2019 Trường Đồng Đậu, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 123

Đề thi Khảo sát chất lượng Sinh học 2019 Trường Đồng Đậu, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 124

Đề thi Khảo sát chất lượng Sinh học 2019 Trường Đồng Đậu, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 125

Đề thi Khảo sát chất lượng Sinh học 2019 Trường Đồng Đậu, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 126

Đề thi Khảo sát chất lượng Sinh học 2019 Trường Đồng Đậu, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 127

Đề thi Khảo sát chất lượng Sinh học 2019 Trường Đồng Đậu, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 128

Đề thi Khảo sát chất lượng Sinh học 2019 Trường Đồng Đậu, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 129

Đề thi Khảo sát chất lượng Sinh học 2019 Trường Đồng Đậu, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 130

Đề thi Khảo sát chất lượng Sinh học 2019 Trường Đồng Đậu, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 131


Tổng hợp đề thi thử THPT Quốc gia 2019 môn Lịch Sử

(Click vào link bên dưới để xem và tải đề thi hoặc đáp án)

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Lịch sử chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 101

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Lịch sử chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 102

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Lịch sử chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 103

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Lịch sử chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 104

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Lịch sử chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 105

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Lịch sử chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 106

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Lịch sử chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 107

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Lịch sử chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 108

Đề thi thử THPT Lịch sử 2019 Trường Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 132

Đề thi thử THPT Lịch sử 2019 Trường Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 209

Đề thi thử THPT Lịch sử 2019 Trường Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 357

Đề thi thử THPT Lịch sử 2019 Trường Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 485

Đề thi thử THPT Lịch sử 2019 Trường Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 570

Đề thi thử THPT Lịch sử 2019 Trường Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 628

Đề thi thử THPT Lịch sử 2019 Trường Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 743

Đề thi thử THPT Lịch sử 2019 Trường Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 896

Đề thi Khảo sát chất lượng Lịch sử 2019 Trường Đồng Đậu, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 120

Đề thi Khảo sát chất lượng Lịch sử 2019 Trường Đồng Đậu, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 121

Đề thi Khảo sát chất lượng Lịch sử 2019 Trường Đồng Đậu, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 122

Đề thi Khảo sát chất lượng Lịch sử 2019 Trường Đồng Đậu, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 123

Đề thi Khảo sát chất lượng Lịch sử 2019 Trường Đồng Đậu, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 124

Đề thi Khảo sát chất lượng Lịch sử 2019 Trường Đồng Đậu, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 125

Đề thi Khảo sát chất lượng Lịch sử 2019 Trường Đồng Đậu, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 126

Đề thi Khảo sát chất lượng Lịch sử 2019 Trường Đồng Đậu, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 127

Đề thi Khảo sát chất lượng Lịch sử 2019 Trường Đồng Đậu, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 128

Đề thi Khảo sát chất lượng Lịch sử 2019 Trường Đồng Đậu, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 129

Đề thi Khảo sát chất lượng Lịch sử 2019 Trường Đồng Đậu, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 130

Đề thi Khảo sát chất lượng Lịch sử 2019 Trường Đồng Đậu, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 131


Tổng hợp đề thi thử THPT Quốc gia 2019 môn Địa lí

(Click vào link bên dưới để xem và tải đề thi hoặc đáp án)

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Địa lí chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 101

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Địa lí chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 102

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Địa lí chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 103

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Địa lí chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 105

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Địa lí chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 106

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Địa lí chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 107

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Địa lí chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 108

Đề thi thử THPT Địa lí 2019 Trường Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 132

Đề thi thử THPT Địa lí 2019 Trường Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 209

Đề thi thử THPT Địa lí 2019 Trường Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 357

Đề thi thử THPT Địa lí 2019 Trường Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 485

Đề thi thử THPT Địa lí 2019 Trường Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 570

Đề thi thử THPT Địa lí 2019 Trường Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 628

Đề thi thử THPT Địa lí 2019 Trường Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 743

Đề thi thử THPT Địa lí 2019 Trường Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 896

Đề thi Khảo sát chất lượng Địa lí 2019 Trường Đồng Đậu, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 120

Đề thi Khảo sát chất lượng Địa lí 2019 Trường Đồng Đậu, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 121

Đề thi Khảo sát chất lượng Địa lí 2019 Trường Đồng Đậu, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 122

Đề thi Khảo sát chất lượng Địa lí 2019 Trường Đồng Đậu, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 123

Đề thi Khảo sát chất lượng Địa lí 2019 Trường Đồng Đậu, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 124

Đề thi Khảo sát chất lượng Địa lí 2019 Trường Đồng Đậu, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 125

Đề thi Khảo sát chất lượng Địa lí 2019 Trường Đồng Đậu, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 126

Đề thi Khảo sát chất lượng Địa lí 2019 Trường Đồng Đậu, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 127

Đề thi Khảo sát chất lượng Địa lí 2019 Trường Đồng Đậu, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 128

Đề thi Khảo sát chất lượng Địa lí 2019 Trường Đồng Đậu, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 129

Đề thi Khảo sát chất lượng Địa lí 2019 Trường Đồng Đậu, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 130

Đề thi Khảo sát chất lượng Địa lí 2019 Trường Đồng Đậu, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 131


Tổng hợp đề thi thử THPT Quốc gia 2019 môn Giáo dục công dân (GDCD)

Đề thi thử THPT GDCD 2019 Trường Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 132

Đề thi thử THPT GDCD 2019 Trường Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 209

Đề thi thử THPT GDCD 2019 Trường Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 357

Đề thi thử THPT GDCD 2019 Trường Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 485

Đề thi thử THPT GDCD 2019 Trường Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 570

Đề thi thử THPT GDCD 2019 Trường Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 628

Đề thi thử THPT GDCD 2019 Trường Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 743

Đề thi thử THPT GDCD 2019 Trường Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 896

Đề thi Khảo sát chất lượng GDCD 2019 Trường Đồng Đậu, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 120

Đề thi Khảo sát chất lượng GDCD 2019 Trường Đồng Đậu, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 121

Đề thi Khảo sát chất lượng GDCD 2019 Trường Đồng Đậu, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 122

Đề thi Khảo sát chất lượng GDCD 2019 Trường Đồng Đậu, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 123

Đề thi Khảo sát chất lượng GDCD 2019 Trường Đồng Đậu, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 124

Đề thi Khảo sát chất lượng GDCD 2019 Trường Đồng Đậu, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 125

Đề thi Khảo sát chất lượng GDCD 2019 Trường Đồng Đậu, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 126

Đề thi Khảo sát chất lượng GDCD 2019 Trường Đồng Đậu, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 127

Đề thi Khảo sát chất lượng GDCD 2019 Trường Đồng Đậu, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 128

Đề thi Khảo sát chất lượng GDCD 2019 Trường Đồng Đậu, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 129

Đề thi Khảo sát chất lượng GDCD 2019 Trường Đồng Đậu, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 130

Đề thi Khảo sát chất lượng GDCD 2019 Trường Đồng Đậu, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 131


 

Blog được lập ra với mục đích để chia sẻ đề thi tới toàn bộ học sinh, sinh viên ở Việt Nam :

+ Trong quá trình đăng bài không thể tránh được những sai sót, Nếu các bạn phát hiện ra sai sót có thể comment ở bên dưới.

+ Nếu các bạn có đề thi, đáp án hay muốn chia sẻ tới tất cả mọi người có thể gửi thông tin vào mitbeo9385@gmail.com để chúng tôi có thể đăng tải lại.

Trân thành cảm ơn

Bài báo khác

Phản hồi