• Lịch sử kiện Bitcoin và các Altcoin tháng 12/2017

         Tính tới  tháng 12 thị trường tiền ảo (Cryptocurrency) đã đạt mức hơn 600 tỉ USD với hơn 1300 Altcoin ngày càng chiếm lĩnh thị trường. Các sự kiện liên quan tới Bitcoin và Altcoin ảnh hưởng rất nhiều tới những người đang trade và hold coin, đặc biệt là các trader đi […]