Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 2h ngày 10/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 2h ngày 10/12/2017 (GMT +7) của 1337 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 2h ngày 10/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $14610.60 trên tổng giá trị $244,440,992,302

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $461.95 trên tổng giá trị $44,456,462,259

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1376.84 trên tổng giá trị $23,194,797,376

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $4.50 trên tổng giá trị $12,504,995,562

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.242313 trên tổng giá trị $9,386,998,405

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng COUPE Coupecoin (COUPE) đang có giá hiện tại $0.000077 trên tổng giá trị đã biến động tăng 116.06% trong 1h qua

    + Đồng BRAT BRAT (BRAT) đang có giá hiện tại $0.000292 trên tổng giá trị $46,645 đã biến động tăng 104.31% trong 1h qua

    + Đồng OX OX Fina (OX) đang có giá hiện tại $0.000273 trên tổng giá trị đã biến động tăng 94.04% trong 1h qua

    + Đồng PXI Prime-XI (PXI) đang có giá hiện tại $0.014061 trên tổng giá trị $251,699 đã biến động tăng 80.79% trong 1h qua

    + Đồng EMB EmberCoin (EMB) đang có giá hiện tại $0.000014 trên tổng giá trị $1,284,523 đã biến động tăng 68.40% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng EMB EmberCoin (EMB) đang có giá hiện tại $0.000014 trên tổng giá trị $1,284,523 đã biến động tăng 469.68% trong 24h qua

    + Đồng ICE iDice (ICE) đang có giá hiện tại $0.169929 trên tổng giá trị $266,961 đã biến động tăng 433.36% trong 24h qua

    + Đồng FRAZ Frazcoin (FRAZ) đang có giá hiện tại $0.003306 trên tổng giá trị $30,506 đã biến động tăng 344.32% trong 24h qua

    + Đồng SOJ Sojourn (SOJ) đang có giá hiện tại $0.007562 trên tổng giá trị $3,669 đã biến động tăng 337.63% trong 24h qua

    + Đồng VPRC VapersCoin (VPRC) đang có giá hiện tại $0.000098 trên tổng giá trị $76,741 đã biến động tăng 228.46% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.385435 trên tổng giá trị $29,144,475 đã biến động tăng 1501.31% trong 7 ngày qua

    + Đồng PRN Protean (PRN) đang có giá hiện tại $0.000144 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1498.67% trong 7 ngày qua

    + Đồng SKR Sakuracoin (SKR) đang có giá hiện tại $0.011366 trên tổng giá trị đã biến động tăng 812.63% trong 7 ngày qua

    + Đồng FRAZ Frazcoin (FRAZ) đang có giá hiện tại $0.003306 trên tổng giá trị $30,506 đã biến động tăng 736.18% trong 7 ngày qua

    + Đồng GSR GeyserCoin (GSR) đang có giá hiện tại $0.620888 trên tổng giá trị $29,097 đã biến động tăng 577.11% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 2h ngày 10/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 ACP AnarchistsPrime ACP $118,506 $0.026964 4,394,874 $4,584 4.49% -10.83% -24.23%
702 GPU GPU Coin GPU $118,033 $0.002916 40,477,042 $713 1.16% -8.28% 27.34%
703 BITGOLD bitGold BITGOLD $116,316 $1457.36 79.8131 $3,301 3.87% -19.15% 1.89%
704 MAR Marijuanacoin MAR $116,156 $0.076333 1,521,708 $1,593 4.34% -1.06% 16.12%
705 BITEUR bitEUR BITEUR $115,466 $1.26 91,497 $32,045 4.91% 6.00% 1.81%
706 MONK Monkey Project MONK $115,015 $1.09 105,797 $14,102 4.49% -25.71% -79.87%
707 EAGLE EagleCoin EAGLE $110,846 $0.052950 2,093,421 $34,855 0.12% 7.65% -35.45%
708 XCXT CoinonatX XCXT $106,804 $0.006633 16,103,094 $831 8.08% -37.17% -18.91%
709 VUC Virta Unique … VUC $105,194 $0.001710 61,504,975 $1,076 -0.90% -11.18% 10.84%
710 NRO Neuro NRO $104,710 $0.002743 38,167,041 $771 24.06% 11.54% 44.64%
711 BAS BitAsean BAS $102,860 $0.020572 5,000,000 $500 -1.25% -7.43% -4.28%
712 SCRT SecretCoin SCRT $101,968 $0.024114 4,228,672 $10,192 3.44% -5.93% 32.64%
713 TAJ TajCoin TAJ $101,943 $0.012635 8,068,277 $1,803 4.89% -28.76% 4.72%
714 GLT GlobalToken GLT $92,973 $0.003541 26,253,400 $1,062 4.56% 20.00% 55.11%
715 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $91,369 $0.011378 8,030,000 $772 3.53% -5.63% -39.35%
716 WOMEN WomenCoin WOMEN $89,774 $0.002030 44,220,400 $1,986 -4.99% -20.22% -13.39%
717 EGAS ETHGAS EGAS $89,088 $0.008771 10,157,540 $580 2.30% 0.12% 69.62%
718 HXX Hexx HXX $87,981 $0.059184 1,486,569 $574 24.13% -33.01% 29.54%
719 SGR Sugar Exchange SGR $82,557 $0.023588 3,500,000 $1,196 4.26% -21.36% -37.66%
720 FXE FuturXe FXE $81,583 $0.346542 235,421 $627 4.47% -15.68% -80.26%
721 300 300 Token 300 $80,095 $266.98 300 $1,176 4.47% 28.64% 22.24%
722 CASH Cashcoin CASH $79,874 $0.001730 46,158,242 $1,262 4.47% -30.37%
723 POP PopularCoin POP $78,157 $0.000023 3,372,875,244 $607 4.65% -10.64% 3.29%
724 LTCR Litecred LTCR $77,239 $0.002555 30,227,750 $2,234 6.82% 38.42% 106.97%
725 KURT Kurrent KURT $76,865 $0.007749 9,919,485 $3,207 -44.43% 2.41% 36.31%
726 $$$ Money $$$ $73,787 $0.001608 45,887,218 $2,026 -1.06% -22.62% 10.57%
727 BRAIN Braincoin BRAIN $62,675 $0.006209 10,094,424 $3,149 4.47% -12.20% 7.90%
728 BLZ BlazeCoin BLZ $62,423 $0.000103 608,557,394 $641 5.49% 34.05% 50.62%
729 PONZI PonziCoin PONZI $62,417 $0.072485 861,099 $5,901 5.13% 25.00% 102.83%
730 ICOB ICOBID ICOB $59,986 $0.000562 106,701,874 $576 4.43% -8.58% -0.67%
731 ITZ Interzone ITZ $59,290 $0.031738 1,868,130 $1,815 4.52% 27.92% 456.97%
732 ERY Eryllium ERY $57,284 $0.010465 5,473,908 $1,271 6.31% -19.34% 78.14%
733 CWXT CryptoWorldX … CWXT $51,385 $0.000862 59,630,200 $918 5.26% -3.81% 3.01%
734 RBT Rimbit RBT $50,427 $0.000437 115,499,623 $858 4.47% -18.65% -22.58%
735 BRAT BRAT BRAT $46,645 $0.000292 160,000,000 $731 104.31% -20.31% -18.25%
736 FLAX Flaxscript FLAX $45,927 $0.008223 5,585,303 $1,947 -13.65% -44.23% -65.15%
737 VRS Veros VRS $43,909 $0.000090 486,609,040 $706 5.56% -32.46% 51.86%
738 XCS CybCSec XCS $42,719 $0.003610 11,834,082 $2,333 8.06% -15.46% -0.46%
739 MSCN Master Swiscoin MSCN $37,508 $0.000839 44,710,140 $830 -7.00% -3.57% -20.89%
740 LUNA Luna Coin LUNA $33,943 $0.020566 1,650,440 $1,162 -28.65% -10.06% 6.81%
741 LBTC LiteBitcoin LBTC $31,697 $0.009942 3,188,280 $20,302 4.12% -15.57% 276.69%
742 AERM Aerium AERM $30,257 $0.041483 729,386 $18,008 -50.71% -85.86% -94.02%
743 GSR GeyserCoin GSR $29,097 $0.620888 46,864 $10,837 17.84% -15.82% 577.11%
744 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $27,432 $0.031614 867,702 $8,143 11.46% -28.62% 125.11%
745 CREVA CrevaCoin CREVA $21,099 $0.000580 36,390,750 $2,225 4.26% -0.50% -26.05%
746 WORM HealthyWormCoin WORM $16,106 $0.000144 111,540,734 $2,469 4.47% -6.08% -52.03%
747 XRC Rawcoin XRC $15,659 $0.022215 704,882 $1,160 -8.81% -20.60% 25.98%
748 HMC HarmonyCoin HMC $5,862 $0.010445 561,235 $8,327 -8.00% -12.86% -8.83%
749 ECN E-coin ECN $15,035,866 $3.19 4,719,918 LowVol 4.37% 150.11% 40.40%
750 CSC CasinoCoin CSC $13,633,322 $0.353184 38,601,187 LowVol 4.31% -2.31% 45.09%
751 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol 18.42%
752 ETT EncryptoTel [… ETT $10,873,207 $0.175004 62,131,190 LowVol 4.47% -10.07% 28.39%
753 XC XCurrency XC $7,753,114 $1.32 5,870,502 LowVol 40.20%
754 YASH YashCoin YASH $5,053,878 $0.505374 10,000,273 LowVol 4.47% -3.31% 22.57%
755 PGL Prospectors Gold PGL $4,948,524 $0.076721 64,500,000 LowVol -0.82% -25.83%
756 DAR Darcrus DAR $4,706,686 $0.346070 13,600,388 LowVol -3.42% 16.43% 29.53%
757 ARC Arcade Token ARC $3,698,179 $2.26 1,636,312
758 FIMK FIMKrypto FIMK $3,329,259 $0.005770 577,004,618 LowVol 4.47% -6.08% 262.82%
759 RUSTBITS Rustbits RUSTBITS $2,720,617 $0.077069 35,300,866 LowVol 2.35% -9.28%
760 ICOO ICO OpenLedger ICOO $2,209,911 $4.74 465,952 LowVol 7.63% 2.85% -6.40%
761 CADASTRAL Bitland CADASTRAL $2,002,611 $0.066754 30,000,000 LowVol 4.08% -10.83% -30.47%
762 ITT Intelligent T… ITT $1,769,079 $0.180557 9,797,899 3.41%
763 CRYPT CryptCoin CRYPT $1,758,009 $0.289796 6,066,366 LowVol 4.47% -30.13% 29.30%
764 RC RussiaCoin RC $1,753,598 $0.209313 8,377,873 LowVol 4.59% -9.61% 30.06%
765 JNS Janus JNS $1,698,546 $0.073785 23,020,335 LowVol 4.47% -38.40% -35.80%
766 HTC HitCoin HTC $1,587,791 $0.000144 10,996,318,099 LowVol 4.47% -6.08%
767 EMV Ethereum Movi… EMV $1,240,148 $0.188855 6,566,666 LowVol -1.40% -50.12% -85.23%
768 ORB Orbitcoin ORB $1,151,792 $0.372211 3,094,460 LowVol 4.92% -4.16% 30.18%
769 BTSR BTSR BTSR $1,146,097 $0.348966 3,284,266 LowVol 5.15% 6.97% 68.00%
770 SDC ShadowCash SDC $1,110,769 $0.165907 6,695,133 LowVol 4.47% -8.02% 22.11%
771 DCY Dinastycoin DCY $1,030,804 $0.000725 1,420,858,063 LowVol 4.54% -21.26% 22.97%
772 METAL MetalCoin METAL $988,562 $0.012851 76,925,527 LowVol 4.47% 2.50% 39.76%
773 INPAY InPay INPAY $952,991 $0.095299 10,000,000 LowVol 4.47% -0.02% -28.12%
774 MAC Machinecoin MAC $942,561 $0.046577 20,236,625 LowVol 4.53% -22.54% 32.60%
775 RMC Remicoin RMC $928,802 $0.469276 1,979,224 LowVol 4.47% -42.06% -54.60%
776 CARBON Carboncoin CARBON $913,707 $0.000059 15,392,009,690 LowVol -11.63% 25.10% -10.60%
777 OPAL Opal OPAL $785,724 $0.051884 15,143,796 LowVol 4.33% -33.46% 44.71%
778 VAL Valorbit VAL $768,349 $0.000144 5,321,234,075 LowVol 4.47% 31.64%
779 BPC Bitpark Coin BPC $766,545 $0.010221 75,000,000 LowVol 14.02% -12.14% 0.40%
780 MAX MaxCoin MAX $732,936 $0.011985 61,156,453 LowVol 3.23% -7.19% -13.42%
781 EBET EthBet EBET $730,916 $0.085965 8,502,500 LowVol -1.40% 10.81% -1.50%
782 NOBL NobleCoin NOBL $723,060 $0.000312 2,315,658,963 LowVol 5.21% 1.55% 15.90%
783 USC Ultimate Secu… USC $703,424 $0.068009 10,343,113 LowVol 4.47% -36.87% -17.11%
784 XJO Joulecoin XJO $692,095 $0.020079 34,468,256 LowVol 14.64% 0.58% 117.17%
785 RIYA Etheriya RIYA $603,481 $0.381580 1,581,531 LowVol 4.72% -12.08% 28.00%
786 CASINO Casino CASINO $598,193 $0.598193 1,000,000 -49.52%
787 AU AurumCoin AU $592,239 $2.00 296,216 LowVol 4.55% 33.23% 48.00%
788 TALK BTCtalkcoin TALK $556,221 $0.008519 65,290,635 LowVol 4.47% -37.30% 5.18%
789 V Version V $525,142 $0.001119 469,229,020 LowVol 4.38% 19.88% -8.99%
790 ITI iTicoin ITI $515,005 $16.09 32,000 LowVol -0.54% -3.20% -29.77%
791 SAC SACoin SAC $506,425 $0.072196 7,014,561 LowVol 4.47% 2.09% -12.83%
792 UNIC UniCoin UNIC $504,226 $0.169828 2,969,037 LowVol 5.16% 23.60% 79.20%
793 TGC Tigercoin TGC $502,911 $0.011551 43,536,800 LowVol 4.47% -6.08% 61.29%
794 SPEX SproutsExtreme SPEX $502,086 $0.000175 2,866,607,586 LowVol 59.74%
795 ABJ Abjcoin ABJ $484,231 $0.058587 8,265,187 LowVol -64.40%
796 XGR GoldReserve XGR $477,665 $0.027817 17,171,382 LowVol 4.40% 3.10% 8.68%
797 SLG Sterlingcoin SLG $462,169 $0.109858 4,206,963 LowVol 4.27% -13.47% 27.40%
798 NETKO Netko NETKO $453,219 $0.103729 4,369,265 LowVol 2.15% -21.83% -24.76%
799 WAY WayGuide WAY $433,354 $0.004332 100,040,708 LowVol 4.31% -6.08% 31.97%
800 GOOD Goodomy GOOD $432,049 $0.000979 441,349,000 LowVol 2.48% -37.00% -35.68%
801 OTX Octanox OTX $429,568 $0.050537 8,500,001 LowVol 4.47% -17.82% -4.55%
802 GLC GlobalCoin GLC $423,460 $0.006498 65,171,010 LowVol 4.31% -8.50% 7.75%
803 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $423,168 $0.077956 5,428,300 LowVol 2.56% -2.74% 29.33%
804 DAXX DaxxCoin DAXX $422,388 $0.000848 498,233,260 LowVol 4.39% -5.36% 48.11%
805 CFT CryptoForecast CFT $419,842 $0.009127 46,000,000 LowVol 5.29% -30.69% 15.07%
806 FUNK The Cypherfunks FUNK $417,564 $0.000009 46,309,182,499 LowVol 4.39% 3.10% 58.48%
807 ECA Electra ECA $414,219 $0.000019 21,973,063,839 LowVol 4.47% 23.12% 67.04%
808 PIGGY Piggycoin PIGGY $413,256 $0.000848 487,522,730 LowVol 3.86% -36.04% 22.44%
809 888 OctoCoin 888 $390,437 $0.007744 50,419,940 LowVol 3.77% 8.48% 81.74%
810 BUCKS SwagBucks BUCKS $388,895 $1.21 322,056 LowVol 4.52% -9.81% 6.43%
811 TAG TagCoin TAG $387,384 $0.065000 5,959,806 LowVol 5.48% -47.42% -56.00%
812 XPTX PlatinumBAR XPTX $370,480 $0.872348 424,693 LowVol 4.31% -5.19% 28.08%
813 LOT LottoCoin LOT $363,329 $0.000025 14,491,014,421 LowVol 5.88% 22.10% 41.77%
814 FLY Flycoin FLY $362,756 $1.72 210,806 LowVol
815 CUBE DigiCube CUBE $350,749 $0.000144 2,429,126,009 LowVol 4.47% -6.08%
816 BXT BitTokens BXT $336,941 $0.599173 562,344 LowVol 4.47% -31.68% -30.01%
817 CORG CorgiCoin CORG $329,567 $0.000263 1,251,855,418 LowVol -1.96% 33.59% 58.59%
818 USDE USDe USDE $327,550 $0.000289 1,134,236,104 LowVol 21.80% -6.08% 65.60%
819 BIGUP BigUp BIGUP $327,452 $0.000155 2,119,267,303 LowVol 6.90% 2.70% 105.34%
820 STS Stress STS $326,405 $0.000578 565,134,332 LowVol 4.47% -25.39%
821 FNC FinCoin FNC $319,887 $0.024838 12,878,667 LowVol 2.03% -35.80% -25.80%
822 MAD SatoshiMadness MAD $318,239 $0.000159 2,000,683,485 LowVol 45.32%
823 SH Shilling SH $314,880 $0.007942 39,649,476 LowVol 4.47% 40.54% 83.87%
824 MRJA GanjaCoin MRJA $308,556 $0.069308 4,451,920 LowVol 4.47% 28.81% 428.29%
825 Q2C QubitCoin Q2C $286,721 $0.001155 248,212,857 LowVol 4.47% 7.34% -7.15%
826 FRC Freicoin FRC $286,064 $0.009674 29,569,478 LowVol 4.31% -6.66% 9.11%
827 AMBER AmberCoin AMBER $283,945 $0.006498 43,699,481 LowVol 4.47% 33.25% -32.35%
828 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $283,400 $0.021385 13,252,230 LowVol 4.05% -13.57% 39.72%
829 HAL Halcyon HAL $276,181 $0.051981 5,313,077 LowVol 28.43% 39.15% 96.33%
830 GAP Gapcoin GAP $276,077 $0.022861 12,076,419 LowVol 0.67% -5.96% 44.98%
831 VIDZ PureVidz VIDZ $272,106 $0.002172 125,279,775 LowVol 4.55% -20.41% -9.37%
832 WMC WMCoin WMC $261,324 $0.022670 11,527,489 LowVol 4.47% -6.08% 31.92%
833 GAIA GAIA GAIA $261,004 $0.010829 24,101,381 LowVol 4.31% 13.32% 0.69%
834 PHS Philosopher S… PHS $250,975 $0.041730 6,014,340 LowVol 34.19% 18.68% 86.05%
835 ARI Aricoin ARI $248,507 $0.001772 140,262,505 LowVol 4.52% 12.27% 38.67%
836 EVO Evotion EVO $247,698 $0.078122 3,170,654 LowVol 2.90% -15.37% 8.79%
837 TTC TittieCoin TTC $241,236 $0.000191 1,259,816,434 LowVol 4.73% 23.22% 0.16%
838 RBIES Rubies RBIES $239,118 $0.022958 10,415,252 LowVol -3.39% -16.72% -70.66%
839 SPACE SpaceCoin SPACE $238,241 $0.011347 20,995,044 LowVol 5.56% -22.60% 63.31%
840 TRI Triangles TRI $236,832 $3.25 72,891 LowVol 4.34% -29.42% 6.29%
841 WYV Wyvern WYV $231,201 $0.130098 1,777,128 LowVol 4.47% -7.00% 18.35%
842 SHDW Shadow Token SHDW $229,434 $0.032776 7,000,000 LowVol 4.80% -22.73% -43.61%
843 YAC Yacoin YAC $225,028 $0.001877 119,880,863 LowVol 4.31% -23.69% 26.21%
844 SRC SecureCoin SRC $216,441 $0.026247 8,246,226 LowVol 3.55% -1.68% 136.90%
845 GRT Grantcoin GRT $211,932 $0.004909 43,169,013 LowVol 4.47% -0.20% 3.28%
846 XRE RevolverCoin XRE $208,029 $0.009315 22,331,992 LowVol 4.43% -6.62% 46.19%
847 EVIL Evil Coin EVIL $207,546 $0.009874 21,020,383 LowVol 2.02% -11.20% 23.97%
848 RBX Ripto Bux RBX $199,061 $0.000522 381,236,123 LowVol 4.47% -7.28% 8.09%
849 CYP Cypher CYP $196,687 $0.030900 6,365,285 LowVol 4.47% -41.91%
850 HMP HempCoin HMP $195,890 $0.000144 1,356,645,470 LowVol 4.47% -6.08%
851 VC VirtualCoin VC $194,296 $0.019305 10,064,287 LowVol 73.21%
852 ACOIN Acoin ACOIN $193,076 $0.158248 1,220,085 LowVol 3.00% -5.90% 10.67%
853 OHM OHM OHM $189,132 $0.006330 29,876,421 LowVol -1.96%
854 BTPL Bitcoin Planet BTPL $185,277 $0.033066 5,603,258 LowVol 5.86% -7.69% 34.50%
855 E4ROW E4ROW E4ROW $184,866 $0.032084 5,762,000 LowVol -1.40% 134.25% 14.59%
856 MNC Mincoin MNC $183,982 $0.045643 4,030,919 LowVol 4.10% 136.24% 9.30%
857 HODL HOdlcoin HODL $181,621 $0.001155 157,228,730 LowVol 4.47% -35.31% -15.63%
858 MCRN MACRON MCRN $179,102 $0.000446 401,421,401 LowVol 4.22% 130.11% 54.61%
859 BUMBA BumbaCoin BUMBA $178,460 $0.007942 22,471,518 LowVol 4.47% -2.53% 44.29%
860 FRK Franko FRK $174,580 $0.187566 930,767 LowVol 4.31% -6.62%
861 QCN QuazarCoin QCN $174,568 $0.028879 6,044,911 LowVol 4.47% 73.37% 18.77%
862 DUO ParallelCoin DUO $173,823 $0.575892 301,832 LowVol 4.20% -7.10% 41.79%
863 TEK TEKcoin TEK $172,443 $0.000122 1,414,054,562 LowVol 4.71% 14.78% -2.44%
864 JIN Jin Coin JIN $167,801 $0.017038 9,848,485 LowVol 4.47% -6.08% -12.82%
865 ISL IslaCoin ISL $167,393 $0.110585 1,513,704 LowVol -0.72%
866 JET Jetcoin JET $164,632 $0.033788 4,872,509 LowVol 4.47% 64.42% -4.73%
867 DLC Dollarcoin DLC $164,368 $0.018049 9,106,714 LowVol 4.66% -6.08% 31.92%
868 XCT C-Bit XCT $161,559 $0.001028 157,223,250 LowVol 4.14% 5.08% 36.63%
869 EMD Emerald Crypto EMD $156,988 $0.008212 19,117,129 LowVol 4.28% -4.12% -9.11%
870 KED Darsek KED $156,354 $0.010746 14,550,422 LowVol 7.18% -6.56% -19.21%
871 URC Unrealcoin URC $149,098 $0.021226 7,024,402 LowVol 4.47% -5.66% -16.39%
872 ARCO AquariusCoin ARCO $146,191 $0.097790 1,494,954 LowVol 4.86% -8.48% 25.23%
873 VOT VoteCoin VOT $142,729 $0.008664 16,474,625 LowVol -0.50% -16.13% -27.00%
874 SLING Sling SLING $142,684 $0.132841 1,074,095 LowVol 4.47% -6.08% 34.84%
875 CTO Crypto CTO $141,458 $0.011551 12,245,937 LowVol 4.31% 2.94% 2.89%
876 PX PX PX $138,467 $0.001444 95,895,717 LowVol 4.66% -26.50% 1.47%
877 QTL Quatloo QTL $137,245 $0.017780 7,718,883 LowVol 45.24% 36.25% 33.66%
878 CAGE CageCoin CAGE $137,157 $0.000001 101,168,328,395 LowVol 36.62% 2.85% 30.67%
879 TSE Tattoocoin (S… TSE $137,041 $0.001516 90,421,856 LowVol 7.18% 9.36% 52.24%
880 LEA LeaCoin LEA $136,151 $0.000432 314,864,691 LowVol 3.29% -0.21% -30.91%
881 EMP EMoneyPower EMP $134,135 $0.014580 9,200,000 LowVol 3.09%
882 XRA Ratecoin XRA $130,069 $0.001132 114,929,938 LowVol 4.70% -1.95% -1.16%
883 AHT Bowhead AHT $129,376 $0.016172 8,000,000 LowVol 4.59% -94.12% -89.21%
884 PRX Printerium PRX $126,669 $0.010715 11,821,728 LowVol 5.77% -10.64% 325.05%
885 REE ReeCoin REE $126,354 $0.000049 2,560,000,000 LowVol -6.87% 9.24% 5.87%
886 SOON SoonCoin SOON $124,733 $0.010009 12,462,620 LowVol 5.04% -0.95% 22.97%
887 MNM Mineum MNM $124,391 $0.013182 9,436,367 LowVol 4.43% -44.67% 1.61%
888 MARS Marscoin MARS $123,585 $0.004370 28,279,074 LowVol 5.97% -12.06% 2.11%
889 URO Uro URO $121,680 $0.100786 1,207,310 LowVol 4.47% 2.60% 81.97%
890 NEVA NevaCoin NEVA $120,418 $0.048670 2,474,140 LowVol 3.89% 5.70% 14.89%
891 ARG Argentum ARG $118,271 $0.013768 8,590,489 LowVol 3.88% 1.23% 5.72%
892 ALL Allion ALL $115,973 $0.018707 6,199,359 LowVol 4.66% -2.72% 59.33%
893 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $115,109 $0.001444 79,719,140 LowVol 4.47% 34.18% 39.48%
894 IMS Independent M… IMS $113,151 $0.021075 5,368,934 LowVol 4.67% -5.14% 0.81%
895 CRX Chronos CRX $112,808 $0.001530 73,729,962 LowVol 26.29% -9.59% 64.39%
896 BIP BipCoin BIP $112,783 $0.069308 1,627,261 LowVol 4.43% -22.00% 49.84%
897 UNITS GameUnits UNITS $109,823 $0.031622 3,472,983 LowVol 4.47% -6.01% 4.96%
898 I0C I0Coin I0C $109,672 $0.005226 20,985,377 LowVol 6.93% -46.01% -62.41%
899 BSTAR Blackstar BSTAR $109,660 $0.000174 630,795,971 LowVol 56.72%
900 CNC CHNCoin CNC $108,875 $0.002208 49,305,631 LowVol 227.43%
901 PRC PRCoin PRC $107,322 $0.006786 15,814,200 LowVol 4.43% -19.84% -3.53%
902 ARB ARbit ARB $96,549 $0.012295 7,852,795 LowVol 1.24% 53.88%
903 JWL Jewels JWL $96,165 $0.004765 20,181,636 LowVol 4.31%
904 BITZ Bitz BITZ $93,428 $0.046928 1,990,891 LowVol 4.47% -6.08%
905 AMMO Ammo Rewards AMMO $89,844 $0.001155 77,777,777 LowVol 4.47% 25.23% 51.04%
906 BLRY BillaryCoin BLRY $89,588 $0.009963 8,991,982 LowVol 4.47% 62.02% -36.52%
907 611 SixEleven 611 $87,176 $0.202022 431,519 LowVol 4.47% -12.33% 23.54%
908 ZMC ZetaMicron ZMC $86,686 $0.000144 600,344,291 LowVol 4.66% -6.08% 31.92%
909 BVC BeaverCoin BVC $86,366 $0.027723 3,115,258 LowVol 4.31% 22.58% -5.64%
910 GCC GuccioneCoin GCC $84,943 $0.004187 20,285,537 LowVol 4.31% -14.88% 15.95%
911 MST MustangCoin MST $84,865 $0.134633 630,343 LowVol 5.70% -10.66% -8.26%
912 RPC RonPaulCoin RPC $84,792 $0.094433 897,913 LowVol 4.47% -6.08% 31.18%
913 MND MindCoin MND $84,774 $0.005343 15,867,695 LowVol 4.95% -3.47% 35.58%
914 WARP WARP WARP $82,867 $0.075662 1,095,224 LowVol 4.66% -6.07%
915 SLM Slimcoin SLM $81,358 $0.005447 14,937,439 LowVol 1.41%
916 MAY Theresa May Coin MAY $80,113 $0.003185 25,155,200 LowVol 4.49% 3.58% 1.99%
917 VEC2 VectorAI VEC2 $79,261 $0.004765 16,634,063 LowVol -6.78% 3.32% -3.36%
918 BTQ BitQuark BTQ $78,680 $0.008664 9,081,731 LowVol 4.47% -19.02% -13.44%
919 VPRC VapersCoin VPRC $76,741 $0.000098 780,124,964 LowVol 1.21% 228.46% 394.86%
920 CPN CompuCoin CPN $75,326 $0.003840 19,615,019 LowVol 4.61% 39.26% 37.71%
921 SOIL SOILcoin SOIL $75,226 $0.013193 5,702,048 LowVol -9.57% -5.80% 27.16%
922 XCO X-Coin XCO $75,201 $0.006072 12,384,976 LowVol 4.47% -13.91% 16.11%
923 DRM Dreamcoin DRM $74,986 $0.030611 2,449,632 LowVol 4.43% -32.04% -3.46%
924 DRS Digital Rupees DRS $73,756 $0.000144 510,802,961 LowVol 4.47% -6.08% 31.92%
925 EXN ExchangeN EXN $73,640 $0.014439 5,100,000 LowVol 4.31% -0.30% 38.76%
926 ADCN Asiadigicoin ADCN $71,997 $0.002888 24,931,054 LowVol 4.47% 4.85% 0.57%
927 EOT EOT Token EOT $70,029 $0.008477 8,260,903 LowVol -8.23% -18.50% -32.78%
928 COXST CoExistCoin COXST $69,950 $0.002581 27,100,000 LowVol 5.15% 4.19% 39.48%
929 DPAY DPAY DPAY $69,911 $0.000879 79,541,001 LowVol 111.22%
930 NTWK Network Token NTWK $64,547 $0.005530 11,671,310 LowVol -1.40% 49.07% 35.38%
931 GPL Gold Pressed … GPL $63,763 $0.248563 256,527 LowVol 4.26% 27.84% -8.78%
932 TAGR TAGRcoin TAGR $61,624 $0.001594 38,669,634 LowVol 3.66% 61.76%
933 XBTS Beatcoin XBTS $61,242 $0.040167 1,524,686 LowVol 2.83% 142.46% 1.92%
934 VIP VIP Tokens VIP $60,248 $0.000722 83,450,403 LowVol 4.47% 64.89%
935 ATX Artex Coin ATX $59,099 $0.003147 18,781,750 LowVol 4.31% -15.62% -11.34%
936 KRONE Kronecoin KRONE $58,587 $0.015631 3,748,217 LowVol 5.18% -28.19% 43.11%
937 FUZZ FuzzBalls FUZZ $56,362 $0.011669 4,829,945 LowVol 4.47% 33.17% 72.61%
938 KIC KibiCoin KIC $55,958 $0.003806 14,701,000 LowVol 4.57% -25.97% 70.43%
939 BSC BowsCoin BSC $55,296 $0.009963 5,550,102 LowVol 4.47% -7.42% 0.54%
940 CRT CRTCoin CRT $54,941 $0.693085 79,270 LowVol 4.47% -6.08% 31.92%
941 EGO EGO EGO $51,981 $0.000866 60,000,001 LowVol 4.47% -19.49% 31.92%
942 CXT Coinonat CXT $49,154 $0.005700 8,623,200 LowVol 0.16% -37.18% -2.75%
943 SPT Spots SPT $48,529 $0.002166 22,406,021 LowVol 4.31% -14.78% -25.22%
944 G3N G3N G3N $48,043 $0.006353 7,561,891 LowVol 4.43% -6.07% 31.92%
945 ORLY Orlycoin ORLY $47,624 $0.001300 36,646,779 LowVol 4.47% -23.15% 8.23%
946 OFF Cthulhu Offer… OFF $44,923 $0.017131 2,622,273 LowVol 23.24%
947 IMPS ImpulseCoin IMPS $43,850 $0.002166 20,245,510 LowVol 4.47% -29.56% 4.14%
948 DIBC DIBCOIN DIBC $43,452 $0.008690 5,000,000 LowVol 4.34% -18.50% -21.44%
949 PIE PIECoin PIE $42,617 $0.003177 13,415,665 LowVol 4.47% -17.35% -65.95%
950 SFC Solarflarecoin SFC $42,409 $0.003011 14,083,450 LowVol 4.40% -2.12% -37.12%
951 UET Useless Ether… UET $42,106 $0.010618 3,965,716 LowVol -1.40% -6.97% 13.40%
952 CESC CryptoEscudo CESC $41,615 $0.000289 144,105,100 LowVol 4.31% -8.61% -45.96%
953 TOR Torcoin TOR $41,180 $0.130242 316,179 LowVol 4.47% -3.65% -35.61%
954 SONG SongCoin SONG $41,175 $0.001264 32,565,300 LowVol 4.04% -2.13% 35.88%
955 BENJI BenjiRolls BENJI $40,991 $0.002024 20,254,796 LowVol 1.75% -30.44% -18.49%
956 RUPX Rupaya RUPX $39,887 $0.006533 6,105,612 LowVol 7.18% -52.96% -63.14%
957 PEX PosEx PEX $39,674 $0.016172 2,453,240 LowVol 4.47% -3.49% 34.30%
958 PULSE Pulse PULSE $37,164 $0.002599 14,298,972 LowVol 4.47% -43.59%
959 AGLC AgrolifeCoin AGLC $37,126 $0.004909 7,562,274 LowVol 4.47% -6.08% -21.10%
960 FLVR FlavorCoin FLVR $36,210 $0.001733 20,898,106 LowVol 4.31% -6.08%
961 HVCO High Voltage HVCO $35,383 $0.023680 1,494,171 LowVol 4.47% -7.21% 40.48%
962 ZYD Zayedcoin ZYD $35,161 $0.005631 6,243,840 LowVol 4.66% -5.60% 11.39%
963 ZNE Zonecoin ZNE $35,045 $0.013573 2,581,970 LowVol 4.66% 30.53%
964 STEPS Steps STEPS $34,961 $0.001877 18,625,017 LowVol 4.47% 1.75% -25.31%
965 BOAT BOAT BOAT $34,813 $0.001877 18,547,845 LowVol 4.47% -9.62% -8.56%
966 ICON Iconic ICON $34,244 $0.057757 592,894 LowVol 4.47% -21.74% -4.38%
967 VLTC Vault Coin VLTC $32,656 $0.001076 30,345,030 LowVol 5.02% -30.68% -17.55%
968 PLNC PLNcoin PLNC $32,079 $0.001877 17,089,600 LowVol 4.43% -6.08% 42.36%
969 EREAL eREAL EREAL $32,062 $0.000469 68,427,562 LowVol -1.40% 2.63% -25.63%
970 IMX Impact IMX $31,625 $0.000289 109,509,104 LowVol 4.47% -5.77% 163.83%
971 BNX BnrtxCoin BNX $31,613 $0.001192 26,524,001 LowVol 4.25% -26.00% 21.11%
972 WBB Wild Beast Block WBB $31,388 $0.186555 168,253 LowVol 4.47% -6.20% 25.10%
973 JOBS JobsCoin JOBS $30,617 $0.000289 106,019,270 LowVol 4.47% -6.08% 31.92%
974 FRAZ Frazcoin FRAZ $30,506 $0.003306 9,227,698 LowVol 5.16% 344.32% 736.18%
975 PLACO PlayerCoin PLACO $30,426 $0.000866 35,120,000 LowVol 4.47% -16.83% 47.61%
976 SLEVIN Slevin SLEVIN $30,322 $0.000433 70,000,000 LowVol 4.47% -14.09% 12.59%
977 MTM MTMGaming MTM $30,275 $0.010092 2,999,967
978 DLISK DAPPSTER DLISK $30,242 $0.000302 100,000,000 LowVol -1.63% -7.86%
979 BIOS BiosCrypto BIOS $30,065 $0.001444 20,821,709 LowVol 4.47% -41.30% -34.04%
980 SDP SydPak SDP $29,986 $0.187650 159,799 LowVol 45.65%
981 XOC Xonecoin XOC $29,894 $0.071175 420,000 LowVol -1.49%
982 MILO MiloCoin MILO $29,602 $0.002743 10,789,954 LowVol 4.47% 59.10% 17.92%
983 RIDE Ride My Car RIDE $29,247 $0.000289 101,276,976 LowVol 4.47% -37.38% -18.49%
984 KNC KingN Coin KNC $27,443 $13.67 2,008 LowVol 4.47% -27.45% -22.11%
985 ALTC Antilitecoin ALTC $27,301 $0.000866 31,512,613 LowVol 4.43% -6.08% 31.92%
986 GRIM Grimcoin GRIM $26,702 $0.001372 19,466,189 LowVol -37.07% -48.69% -37.04%
987 LIR LetItRide LIR $26,202 $0.000722 36,293,074 LowVol 4.43% -21.73% -5.87%
988 OS76 OsmiumCoin OS76 $26,076 $0.029167 894,026 LowVol 4.43% -4.65% -12.64%
989 CAB Cabbage CAB $25,774 $0.002455 10,499,996 LowVol 4.47% -16.45% -6.56%
990 DES Destiny DES $25,644 $0.016028 1,600,000 LowVol 4.47% -11.64%
991 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $24,271 $0.032200 753,776 LowVol 4.43% -6.08% -5.06%
992 BIOB BioBar BIOB $23,277 $0.026280 885,756 LowVol 4.47% -6.08% 20.04%
993 SCS Speedcash SCS $22,684 $0.086636 261,831 LowVol 4.43% -7.46% 29.97%
994 DIX Dix Asset DIX $22,456 $2.2e-07 100,000,000,000 LowVol 9.84% -20.51% 13.69%
995 TRADE Tradecoin TRADE $22,010 $0.002809 7,835,554 LowVol
996 IBANK iBank IBANK $20,914 $0.004621 4,526,324 LowVol 4.43% -22.93% 107.81%
997 ROOFS R