• Các chương trình khuyến mại ô tô tháng 5 năm 2017

    Dưới áp lực của chính sách giảm thuế nhập khẩu đầu năm 2018, các hãng xe bằng hình thức này hay hình thức khác đều cố gắng đưa ra các chương trình giảm giá hoặc khuyến mại để khuyến khích tiêu dùng trong nước. Các chương trình khuyến mại ô tô tháng 5 năm 2017 cũng […]