• Bảng giá xe Toyota tháng 4/2017 Tại Việt Nam

            Sau tháng 2 và tháng 3 thực hiện việc giảm giá một số dòng sản phẩm, thì tháng 4 này thương hiệu xe Toyota, không có giảm xe nào giảm giá. Với việc các thương hiệu được phân phối bởi trường Hải là  Mazda và Kia liên tục giảm giá, liệu với việc giữ […]