• Cách trải nghiệm hệ thống 4G tính tới ngày 01/07/2016

      Hiện nay 3 nhà mạng lớn tại Việt Nam đã chính thức triển khai thử nghiệm dịch vụ 4G tại một số địa phương trên cả nước. Để có thể sử dụng mạng tốc độ cao này, người dùng cần thực hiện các thao tác theo hướng dẫn dưới đây. Đối với nhà mạng […]