• Danh sách xã khó khăn 2016 – 2020

  Danh sách xã khó khăn 2016 – 2020 được công bố Theo Quyết định 582/QĐ-TTg phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn; xã khu vực I, II, III.      Vừa qua, Thủ tướng ban hành Quyết định 582/QĐ-TTg phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn; xã khu vực I, II, […]


 • Danh sách xã khó khăn 2016 – 2020 – Hậu Giang

  Danh sách xã khó khăn 2016 – 2020 – Hậu Giang được công bố Theo Quyết định 582/QĐ-TTg phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn; xã khu vực I, II, III.      Theo quyết định 50/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về tiêu chí xác định thôn đặc […]


 • Danh sách xã khó khăn 2016 – 2020 – Đăk Nông

  Danh sách xã khó khăn 2016 – 2020 – Đăk Nông được công bố Theo Quyết định 582/QĐ-TTg phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn; xã khu vực I, II, III.      Theo quyết định 50/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về tiêu chí xác định thôn đặc […]


 • Danh sách xã khó khăn 2016 – 2020 – Điện Biên

  Danh sách xã khó khăn 2016 – 2020 – Điện Biên được công bố Theo Quyết định 582/QĐ-TTg phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn; xã khu vực I, II, III.      Theo quyết định 50/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về tiêu chí xác định thôn đặc […]


 • Danh sách xã khó khăn 2016 – 2020 – Cà Mau

  Danh sách xã khó khăn 2016 – 2020 – Cà Mau được công bố Theo Quyết định 582/QĐ-TTg phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn; xã khu vực I, II, III.      Theo quyết định 50/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về tiêu chí xác định thôn đặc […]


 • Danh sách xã khó khăn 2016 – 2020 – Bạc Liêu

  Danh sách xã khó khăn 2016 – 2020 – Bạc Liêu được công bố Theo Quyết định 582/QĐ-TTg phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn; xã khu vực I, II, III.      Theo quyết định 50/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về tiêu chí xác định thôn đặc […]


 • Danh sách xã khó khăn 2016 – 2020 – Sóc Trăng

  Danh sách xã khó khăn 2016 – 2020 – Sóc Trăng được công bố Theo Quyết định 582/QĐ-TTg phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn; xã khu vực I, II, III.      Theo quyết định 50/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về tiêu chí xác định thôn đặc […]


 • Danh sách xã khó khăn 2016 – 2020 – Trà Vinh

  Danh sách xã khó khăn 2016 – 2020 – Trà Vinh được công bố Theo Quyết định 582/QĐ-TTg phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn; xã khu vực I, II, III.      Theo quyết định 50/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về tiêu chí xác định thôn đặc […]


 • Danh sách xã khó khăn 2016 – 2020 – Vĩnh Long

  Danh sách xã khó khăn 2016 – 2020 – Vĩnh Long được công bố Theo Quyết định 582/QĐ-TTg phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn; xã khu vực I, II, III.      Theo quyết định 50/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về tiêu chí xác định thôn đặc […]


 • Danh sách xã khó khăn 2016 – 2020 – Bến Tre

  Danh sách xã khó khăn 2016 – 2020 – Bến Tre được công bố Theo Quyết định 582/QĐ-TTg phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn; xã khu vực I, II, III.      Theo quyết định 50/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về tiêu chí xác định thôn đặc […]