• Thuế tiêu thụ đặc biệt áp dụng cho ô tô

            Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt được sửa đổi năm 2014 có hiệu lực ngày 01/01/2016 quy định về biểu thuế tiêu thụ đặc biệt mới như sau: STT Hàng hóa, dịch vụ Thuế suất  Loại hình Lượng thuế đóng (%) 1 a) Xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở […]