• Ôtô : Chiêm ngưỡng Porche Cayman S từ hãng xe Porche

             Dòng xe Porche Cayman trên thị trường thế giới có 5 loại xe : Porche Cayman, Porche Cayman Black Edition, Porche Cayman S, Porche Cayman GTS, Porche Cayman GT4      Trong đó trên thị trường Việt Nam Porche Cayman đã đưa vào 2 dòng xe để phân phối là Porche Cayman, và Porche Cayman […]


  • Ôtô : Chiêm ngưỡng Porche Cayman từ hãng xe Porche

           Dòng xe Porche Cayman trên thị trường thế giới có 5 loại xe : Porche Cayman, Porche Cayman Black Edition, Porche Cayman S, Porche Cayman GTS, Porche Cayman GT4       Trong đó trên thị trường Việt Nam Porche Cayman đã đưa vào 2 dòng xe để phân phối là Porche Cayman, và Porche Cayman […]