• Kết quả ngoại hạng anh 2004 – 2005 – Portsmouth

        Kết quả NHA 2004 – 2005 – Portsmouth là kết quả thi đấu của câu lạc bộ Portsmouth với 19 đội bóng : Birmingham, Bolton, Charlton, Fulham, Liverpool, Manchester City, Newcastle Utd, Southampton, Tottenham, West Brom, Arsenal, Manchester United, Aston Villa, Blackburn, Chelsea, Crystal Palace, Everton, Middlesbrough, Norwich ở 2 lượt đi về tại […]


 • Kết quả ngoại hạng anh 2004 – 2005 – Norwich

        Kết quả NHA 2004 – 2005 – Norwich là kết quả thi đấu của câu lạc bộ Norwich với 19 đội bóng : Birmingham, Bolton, Charlton, Fulham, Liverpool, Manchester City, Newcastle Utd, Southampton, Tottenham, West Brom, Arsenal, Manchester United, Aston Villa, Blackburn, Chelsea, Crystal Palace, Everton, Middlesbrough, Portsmouth ở 2 lượt đi về tại […]


 • Kết quả ngoại hạng anh 2004 – 2005 – Middlesbrough

        Kết quả NHA 2004 – 2005 – Middlesbrough là kết quả thi đấu của câu lạc bộ Middlesbrough với 19 đội bóng : Birmingham, Bolton, Charlton, Fulham, Liverpool, Manchester City, Newcastle Utd, Southampton, Tottenham, West Brom, Arsenal, Manchester United, Aston Villa, Blackburn, Chelsea, Crystal Palace, Everton, Norwich, Portsmouth ở 2 lượt đi về tại […]


 • Kết quả ngoại hạng anh 2004 – 2005 – Everton

        Kết quả NHA 2004 – 2005 – Everton là kết quả thi đấu của câu lạc bộ Everton với 19 đội bóng : Birmingham, Bolton, Charlton, Fulham, Liverpool, Manchester City, Newcastle Utd, Southampton, Tottenham, West Brom, Arsenal, Manchester United, Aston Villa, Blackburn, Chelsea, Crystal Palace, Middlesbrough, Norwich, Portsmouth ở 2 lượt đi về tại […]


 • Kết quả ngoại hạng anh 2004 – 2005 – Crystal Palace

        Kết quả NHA 2004 – 2005 – Crystal Palace là kết quả thi đấu của câu lạc bộ Crystal Palace với 19 đội bóng : Birmingham, Bolton, Charlton, Fulham, Liverpool, Manchester City, Newcastle Utd, Southampton, Tottenham, West Brom, Arsenal, Manchester United, Aston Villa, Blackburn, Chelsea, Everton, Middlesbrough, Norwich, Portsmouth ở 2 lượt đi về […]


 • Kết quả ngoại hạng anh 2004 – 2005 – Chelsea

        Kết quả NHA 2004 – 2005 – Chelsea là kết quả thi đấu của câu lạc bộ Chelsea với 19 đội bóng : Birmingham, Bolton, Charlton, Fulham, Liverpool, Manchester City, Newcastle Utd, Southampton, Tottenham, West Brom, Arsenal, Manchester United, Aston Villa, Blackburn, Crystal Palace, Everton, Middlesbrough, Norwich, Portsmouth ở 2 lượt đi về tại […]


 • Kết quả ngoại hạng anh 2004 – 2005 – Blackburn

        Kết quả NHA 2004 – 2005 – Blackburn là kết quả thi đấu của câu lạc bộ Blackburn với 19 đội bóng : Birmingham, Bolton, Charlton, Fulham, Liverpool, Manchester City, Newcastle Utd, Southampton, Tottenham, West Brom, Arsenal, Manchester United, Aston Villa, Chelsea, Crystal Palace, Everton, Middlesbrough, Norwich, Portsmouth ở 2 lượt đi về tại […]


 • Kết quả ngoại hạng anh 2004 – 2005 – Aston Villa

        Kết quả NHA 2004 – 2005 – Aston Villa là kết quả thi đấu của câu lạc bộ Aston Villa với 19 đội bóng : Birmingham, Bolton, Charlton, Fulham, Liverpool, Manchester City, Newcastle Utd, Southampton, Tottenham, West Brom, Arsenal, Manchester United, Blackburn, Chelsea, Crystal Palace, Everton, Middlesbrough, Norwich, Portsmouth ở 2 lượt đi về […]


 • Kết quả ngoại hạng anh 2004 – 2005 – Manchester United

        Kết quả NHA 2004 – 2005 – Manchester United là kết quả thi đấu của câu lạc bộ Manchester United với 19 đội bóng : Birmingham, Bolton, Charlton, Fulham, Liverpool, Manchester City, Newcastle Utd, Southampton, Tottenham, West Brom, Arsenal, Aston Villa, Blackburn, Chelsea, Crystal Palace, Everton, Middlesbrough, Norwich, Portsmouth ở 2 lượt đi về […]


 • Kết quả ngoại hạng anh 2004 – 2005 – Arsenal

        Kết quả NHA 2004 – 2005 – Arsenal là kết quả thi đấu của câu lạc bộ Arsenal với 19 đội bóng : Birmingham, Bolton, Charlton, Fulham, Liverpool, Manchester City, Newcastle Utd, Southampton, Tottenham, West Brom, Manchester United, Aston Villa, Blackburn, Chelsea, Crystal Palace, Everton, Middlesbrough, Norwich, Portsmouth ở 2 lượt đi về tại […]